Documents administratius de la UPF

Introducció
Qüestions generals
Models de documents administratius
Acta de reunió
Avís
Carta
Certificat
Circular
Citació
Convocatòria de reunió
Diligència
Fax
Informe
Invitació
Nota interior
Notificació
Ofici
Petició
Resolució
Saluda
Sol·licitud o instància

Apèndix 1: Els tractaments protocolaris als Països Catalans
Apèndix 2: Municipis i comarques del Països Catalans

Cerca

 


Models de documents administratius

DILIGÈNCIA

Certificat intern que es produeix dins les actuacions administratives i que acredita l'execució d'un tràmit: la presa de possessió d'un funcionari, una modificació de sou, una exedència, un canvi de categoria administrativa, etc.

Format: DIN A4 (210 x 297mm).

Document relacionat Veure document i apartats

CRITERIS GENERALS DE REDACCIÓ
La diligència, com altres documents administratius, segueix una estructura generalment constant i s'ajusta bàsicament als trets de funcionalitat i de formalitat que caracteritzen les comunicacions oficials. Els dos aspectes més destacables pel que fa a la seva redacció són els següents:

  • To formal i concís, a causa del seu valor de comunicació oficial feta per un càrrec.

  • El tractament personal:
    - Emissor:
    Primera persona del singular (jo): FAIG CONSTAR

    - Destinatari:
      Impersonal, perquè la destinació final d'aquest document no acostuma a ser explícita.

FRASEOLOGIA ÚTIL

 

 

Tornar a dalt

Darrera actualització: 19-04-2004