Documents administratius de la UPF

Introducció
Qüestions generals
Models de documents administratius
Acta de reunió
Avís
Carta
Certificat
Circular
Citació
Convocatòria de reunió
Diligència
Fax
Informe
Invitació
Nota interior
Notificació
Ofici
Petició
Resolució
Saluda
Sol·licitud o instància

Apèndix 1: Els tractaments protocolaris als Països Catalans
Apèndix 2: Municipis i comarques del Països Catalans

Cerca

 


Models de documents administratius

CITACIÓ

Document per mitjà del qual es demana la presència d'algú en un lloc a fi de realitzar un tràmit administratiu.

Format: DIN A4 (210 x 297mm).

Document relacionat Veure document i apartats

CRITERIS GENERALS DE REDACCIÓ
La citació, com la convocatòria de reunió o altres documents, segueix una estructura generalment constant i s'ajusta bàsicament als trets de funcionalitat i de formalitat que caracteritzen les comunicacions oficials. Els dos aspectes més destacables pel que fa a la seva redacció són els següents:

 • To formal i concís, a causa del seu valor de comunicació oficial feta per un càrrec.

 • El tractament personal:
  - Emissor:
  Primera persona del singular (jo): Us cito, etc.

  - Destinatari:
  Segona persona del plural (vós): Us cito, etc.
  Tercera persona del singular (vostè): El cito, etc.

FRASEOLOGIA ÚTIL
Fórmules de citació:

- Us demano que us presenteu en aquestes oficines per...
- Us requereixo perquè comparegueu en aquesta oficina...

Fórmules per expressar altres informacions:

 

 

Tornar a dalt

Darrera actualització: 19-04-2004