Concursos de Sant Jordi

Cartell guanyador 2016

Cartell Tu li dónes color,
guanyador de l'edició 2016
© Àlex Krieger Ollé 2016
Prohibida la reproducció
Tots els drets reservats

 

 

info

 

Bases generals
requisits generals | participants | lliurament de les obres | jurat | acte de lliurament de premis | exposició, reproducció i publicació de les obres | retornament de les obres no premiades | bases específiques dels concursos


1. Requisits generals

Totes les obres presentades als concursos de Sant Jordi han de ser originals i inèdites. No s'hi poden presentar obres premiades en altres concursos. Els participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. La Universitat Pompeu Fabra no es fa responsable de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

El fet de participar en aquest concurs comporta acceptar-ne totalment les bases.

2. Participants

El concurs està obert a tots els membres de la comunitat universitària de la Universitat i del Grup UPF: estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis. En el cas dels antics alumnes, només poden participar-hi els Alumni PREMIUM.


3. Lliurament de les obres

Les obres presentades a concurs es lliuraran al Punt d'Informació a l'Estudiant [en qualsevol edifici de la Universitat] en un sobre que contingui l'obra en el suport indicat en les respectives bases-, i un altre sobre -tancat- que contingui el full d'inscripció. En tots dos sobres cal indicar, a la part exterior, el concurs, la modalitat, el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor/a.

 • Termini de presentació d'obres: finalitzarà el 16 de març del 2017, a les 20.00 h.
 • Horaris del servei presencial del PIE (Punt d'Informació a l'Estudiant):

  • Biblioteca/CRAI de la Ciutadella, de dilluns a divendres, de 9.00 a 20.30 h
  • Biblioteca/CRAI del Poblenou, de dilluns a divendres, de 9.00 a 20.30 h
  • Biblioteca del Campus Universitari Mar, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h

   

4. Jurat
El jurat estarà integrat per membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra i presidit pel Delegat de Cultura de la UPF. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant l'acte de lliurament de premis. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

 

5. Acte de lliurament de premis

Es durà a terme el divendres 21 d'abril, a les 13.00 h, a l'auditori de l'edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella.


6. Exposició, reproducció i publicació de les obres

Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu d'exposar-les, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-les per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la Universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor. Si l'autor vol que l'obra es faci pública amb pseudònim, cal que ho indiqui expressament. La Universitat no es fa responsable dels desperfectes que puguin sofrir les obres presentades.

Les obres presentades a les modalitats de cartells, fotografia individual i en sèrie i còmic seran exhibides en una exposició itinerant als diferents campus de la UPF.

 

7. Devolució de les obres no premiades

Només es retornaran les obres no premiades de les modalitats multimèdia [cartells, còmic, fotografia, documents audiovisuals i sonors]. Podreu passar-les a recollir al Punt d'Informació a l'Estudiant on les vàreu lliurar. Estaran disponibles per ser recollides des del 7 de juny fins al  7 de juliol del 2017. La Universitat no es fa responsable de les obres que no hagin estat reclamades dins aquest termini.

 

Bases específiques dels concursos
cartells | literari | fotografia | blogs o pàgines web personals |
documents audiovisuals i sonors | còmic | reportatge periodístic

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS

1. tema
La Universitat i Sant Jordi.

2. requisit especial
Al cartell hi ha d'aparèixer el text "UPF. Sant Jordi 2018".

3. presentació
Obres en format DIN A3, de tècnica lliure. També s'ha de presentar en format digital, en un CD que contingui l'arxiu original, juntament amb la impressió en format DIN A3.

4. premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, el premi podria declarar-se desert.

5. publicació
L'obra guardonada podrà ser el cartell que anunciarà les activitats de Sant Jordi de l'any 2018 a la Universitat, segons el criteri del jurat. Els cartells presentats s'exposaran a la Universitat.

obres premiades en edicions anteriors

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS LITERARI

1. tema
Lliure.

2. gèneres literaris

 • Poesia
 • Narració breu
 • Text teatral
 • Assaig: gènere en prosa, no narratiu, que aborda d'una manera lliure, no exhaustiva i no especialitzada, els problemes més diversos d'ordre filosòfic, històric, polític, literari, científic, etc., amb voluntat de creació.

3. idiomes
Català o castellà.

4. extensió màxima
4 pàgines DIN A4.

5. presentació
En fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai, tipus de lletra Arial 11, [original + 5 còpies], juntament amb un CD que contingui el text que es presenta al concurs.

6. premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit per a cada gènere. Els premis consistiran en una targeta regal de la FNAC per valor de 400 € en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.

obres premiades en edicions anteriors 

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA

1. tema
Lliure.

2. modalitats
Fotografia individual i fotografies en sèrie.

3. mides
Les fotografies s'hauran de presentar en un suport DIN A3 [cartró ploma o cartolina], dins d'un sobre, i també en format digital en un CD. 

4. limitació de les fotografies en sèrie
En la modalitat de fotografia en sèrie s'acceptarà un màxim de 6 fotografies per a cada sèrie.

5. presentació
Les obres de la modalitat en sèrie s'han de numerar segons l'ordre de la sèrie i han de portar cada una d'elles el pseudònim escrit al dors.

6. premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit per a cada modalitat. Els premis consistiran en una targeta regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.


obres premiades en edicions anteriors 

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS DE BLOCS O PÀGINES WEB PERSONALS

1. tema
Lliure. Es valorarà principalment l'originalitat de la proposta i de la presentació.

2. presentació
Caldrà escriure en un full la url (mecanografiada o amb lletra clara) on està allotjat el bloc o la pàgina web. Aquest full s'haurà d'introduir en un sobre, per tant, s'hauran de lliurar 2 sobres diferents al PIE: un contindrà el full amb la url i l'altre, el full d'inscripció.

3. premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de la FNAC per valor de 400 € en el cas del primer premi, i de 100 € en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.


obres premiades en edicions anteriors

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS DE DOCUMENTS AUDIOVISUALS I SONORS

1. tema
Lliure.

2. gènere
Lliure: de ficció, experimental o d'animació o locució radiofònica.

3. presentació
Les obres es poden presentar en català, castellà o sense veu o text. La durada màxima serà de 5 minuts. La presentació s'haurà de realitzar en un arxiu .avi, Quicktime, wav, en un CD o DVD.

4. premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.


obres premiades en edicions anteriors 

 

inici

BASES DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ MUSICAL

1. gènere
Lliure

2. presentació
Cal presentar un tema musical original amb una durada màxima de 3 minuts en un arxiu WAV stereo 16 bits 16,400 Hz, en un CD o DVD.

3. premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.

 

obres premiades en edicions anteriors 

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS D'IL·LUSTRACIÓ I CÒMIC

1. tema
Lliure.

2. idioma

Català o castellà

3. gènere
Lliure.

4. presentació
Tècnica lliure (monocrom, color, tècniques seques, humides, il·lustració digital, fotografia manipulada...) sobre cartolina, sense bastidor ni marc, a una sola cara.

L'extensió màxima dels còmics serà de 4 pàgines (en tots els full cal indicar el número de pàgina). Tant en il·lustració com en còmic,  el format únic és DIN A3 (29,7 x 42 cm) vertical. També s'ha de presentar en format digital, en un CD que contingui l'arxiu original.

5. premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.

 

obres premiades en edicions anteriors 

Anar al començament de la pàgina

BASES DEL CONCURS DE REPORTATGE PERIODÍSTIC

1. tema
Lliure.

2. idiomes
Català o castellà.

3. definició
El reportatge és un article en què es plasma el resultat de les investigacions fetes per l'autor sobre un tema d'actualitat. El punt de partida del reportatge són els fets que constitueixen o van constituir una notícia i que encara en mantenen viu l'interès. Sobre ells, el periodista intenta reunir dades, conèixer causes, presentar antecedents i analitzar conseqüències, contraposar punts de vista diversos, confrontar diferents interpretacions, conèixer les opinions dels protagonistes o dels testimonis dels fets... Tot això amb la finalitat d'aprofundir tot el possible en el problema objecte del reportatge per a donar una visió del mateix en totes les seves facetes. Les característiques que el defineixen són l'exhaustivitat i l'objectivitat.

4. presentació
Les obres tindran una extensió màxima de 5 pàgines DIN A4, mecanografiats a doble espai, tipus de lletra Arial, [original + 5 còpies] juntament amb un CD que contingui el text que es presenta al concurs.

5. premis
Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de la FNAC per valor de 400€ en el cas del primer premi, i de 100€ en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.

 

obres premiades en edicions anteriors

 

Anar al començament de la pàgina

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Universitat Pompeu Fabra
Ramon Trias i Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Tel. 93 542 21 38- Fax. 93 542 21 31
Per posar-te en contacte amb nosaltres fes-ho a través del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)