Ajudants de l'Aula d'Escena

 

retalls1pLes formacions musicals i teatrals de l'Aula d'Escena la UPF poden comptar amb un ajudant en les tasques de suport al grup. 

2 crèdits

Qui pot ser ajudant?

Qualsevol estudiant de grau dels estudis de la UPF, així com dels centres adscrits.


A quines formacions musicals i teatrals es pot participar com a ajudant?

 • Aula de Teatre
 • Orquestra de Cambra

pujar


Quina funció té l'ajudant?

  Recolzar i col·laborar amb el director en tasques musicals, de logística i de coordinació del grup. Te delegades funcions administratives, com per exemple, realitzar tasques de difusió, logística, comunicació, i relació amb el SACU. Les tasques realitzades es faran sota la supervisió i control del Director/a.

 pujar

Quines són les tasques a realitzar?

 • Donar suport i col·laborar amb el Director/a en les tasques que li siguin encomanades.
 • Estar en contacte al llarg de tot el curs amb el Director/a per tal de coordinar els asajos, actes istitucionals, concerts i actuacions de la formació.
 • Assistir a tots els els assajos i les actuacions en la totalitat de la seva durada.
 • Assistir a totes les reunions que el SACU convoqui al llarg del curs.
 • Mantenir un correcte i exemplar comportament com a representant de la formació i mostrar sempre una actitud de compromís i disponibilitat respecte la Universitat.
pujar

 

Amb quins recursos pot comptar?

 • Rebre tota la informació necessària per part del SACU i del Director/a pel bon desenvolupament de la seva tasca.
 • Obtenir els recursos necessaris per part del SACU pel bon desenvolupament de la seva tasca.
 • Obtenir crèdits per la participació en l'Aula d'Escena segons les condicions fixades per la UPF pel reconeixement de crèdits d'activitats universitàries.

pujar

 

Quants crèdits es poden obtenir?

 • 2 crèdits ECTS

Nota: En cas que l'ajudant formés part com a músic, cantaire o actor de les formacions de l'Aula d'Escena de la UPF, se li afegiria 1 crèdit ECTS als 2 crèdits establerts per participar en les formacions.

 

pujar

 

 

7. Què s'ha de fer per poder-ho sol·licitar?

Fer la inscripció* dins del termini corresponent a través de l'aplicatiu, adjuntant una carta de motivació. Has de tenir oberta la teva sessió de Campus Global.

Es pot ser ajudant de només una formació i la durada de l'activitat serà d'un curs acadèmic.

 

Ajudant Aula de Teatre termini inscripció: 4 d'octubre del 2016 clicka
Ajudant Orquestra de Cambra termini inscripció: 4 d'octubre del 2016 clicka

 

*Les dades personals facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Activitats socioculturals"titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de realitzar la difusió i la gestió d'activitats socioculturals organitzades per la Universitat. Aquestes dades només podran ser cedides, amb el consentiment previ de l'interessat, a l'Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) i a d'altres entitats vinculades a la cooperació universitària al desenvolupament amb la finalitat de difondre i gestionar la cooperació al desenvolupament; i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a:

Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona

 

pujar


8. Criteris de selecció

Avaluació de la carta de motivació i entrevista personal amb el Director/a corresponent si s'escau.

pujar

9. Què s'ha de fer per sol·licitar els crèdits?

Els crèdits s'atorgaran amb l'informe favorable del Director/a.

Consulta com fer el tràmit per a sol·licitar el reconeixement de crèdits

 pujar


Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)
Per posar-te en contacte amb nosaltres fes-ho a través del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU)