24.11.2011

Jaume Puig Junoy opina sobre el "tiquet moderador"