24.11.2011

Guillem López-Casasnovas opina sobre el "tiquet moderador"