19.12.2016

S'inicia el 3r termini per sol·licitar estades Erasmus+ adreçades al PDI

Ja es poden sol·licitar els ajuts del 3r termini del Programa de Mobilitat Erasmus+ destinats al PDI pel curs acadèmic 2016-2017. Les estades, de cinc dies, poden fer-se a qualsevol universitat o institució europea que disposi d'un conveni amb la UPF. La retribució per estada oscil·la entre el 75€ i 120€ al dia.

L'ajut s'ofereix en dues modalitats:

A)   Estades docents per a impartir ensenyament en una altra entitat d'educació superior

B)   Estades en formació organitzacions públiques o privades que operen en el mercat laboral

Els requisits per poder sol·licitar aquests ajuts són, entre altres, estar en nòmina a la UPF durant el curs 2015-2016 i en el moment de realització de la mobilitat, i tenir programada docència dins d'un pla d'estudis oficials a la UPF durant el curs acadèmic 2016-2017.  Llegiu la convocatòria oficial per a obtenir la informació completa.

El calendari de la convocatòria és el següent:  

  • Presentació de sol·licituds: entre el 23/01/2017 i el 10/02/2017 a través de qualsevol seu del Registre General de la UPF.
  • Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos: 17/02/2017
  • Període d'esmenes i al·legacions: 18/02/2017 al 27/02/2017, ambdós inclosos
  • Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses: 06/03/2017
  • Publicació de la resolució definitiva de concessió d'ajuts: 20/03/2017

En cas que el nombre de sol·licituds no esgoti el total dels  4 ajuts disponibles, s'obriran nous terminis fins exhaurir els 10 ajuts que s'ofereixen aquest curs. 

Més informació a la Intranet de la UPF a través de l' Accés a la convocatòria i sol·licitud