Projecte VEU

Convocatòria pel disseny i creació de materials docents multimèdia

Actualment, l'ús de les materials docents multimèdia (MDM) està suposant una revolució en les diverses aules i espais de l' educació superior.

En aquest context, és important formar al futur professorat en l'ús i aplicació de les TICs, tant per a ús propi com per al seu futur alumnat. És a dir, col·laborar en la seva alfabetització digital (Domingo i Marquès, 2011) i en el desenvolupament de competències específiques respecte a l'ús de les noves tecnologies (Sáenz, 2010; UNESCO, 2008), així com donar suport des de les institucions per facilitar el disseny i creació d'aquest tipus de material.

En aquest marc, el Projecte VEU (Vídeos d'Ensenyament Universitaris) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) té com a voluntat donar suport en el disseny, producció i/o creació de MDM per fomentar l'ús d'aquestes eines d' ensenyament - aprenentatge.

Per tant, aquesta convocatòria, amb inici al curs 2014-2015 i que ja obre la seva 2a edició, vol donar resposta a les necessitats d'aquell professorat de la UPF que vol dissenyar, crear i implementar materials docents multimèdia, ja sigui per a la seva docència a la UPF o formació en línia (MOOC- Massive Open Online Course).

A més, aquesta convocatòria vol fomentar la competència digital (UNESCO, 2008) entre el col·lectiu PDI, per aquest motiu es preveu formació específica addicional en relació a:  a)realització i producció de vídeos didàctics; b) postproducció de vídeos didàctics; c) guió de materials multimèdia; d) planificació de cursos MOOC; e) visual thinking i traducció de continguts en imatges, entre altres formacions específiques que puguin sorgir segons les necessitats.

Destinataris

Els ajuts de la convocatòria del Projecte VEU (CONVPV) poden ser sol·licitats per professorat a títol individual o col·lectiu i equips docents entre d'altres, que siguin membres del PDI amb relació directa amb la docència.

Modalitats

projecte veu

Sol·licitud i documentació

La convocatòria del projecte VEU s'obre cap a finals del tercer trimestre amb previsió de dissenyar, crear i implementar els projectes durant el curs següent.  Les sol·licituds  es podran formalitzar via electrònica durant el període de presentació de projectes seguint les vies indicades a la web del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK).

Circuit de gestió

El circuit de gestió serà el següent:

projecte veu

D'acord amb les característiques i les necessitats de cada un dels projectes seleccionats, en el desenvolupament i l'elaboració posteriors, hi participaran unitats diferents de la UPF: la Biblioteca, el CQUID, el Servei d'Informàtica, entre d'altres.

 

Enllaços relacionats amb el Projecte VEU

Convocatòria curs 2015-2016

Mooc UPF