Experičncies aplicades a la docčncia


 

Repositoris digitals

Un repositori digital és un sistema d'informació que recopila la producció intel·lectual de les comunitats universitàries, la preserva, la divulga i hi dóna accés.

 

Repositori de bones pràctiques docents

El CQUID coordina el repositori digital de bones pràctiques docents a la UPF que pretén recollir, difondre i preservar experiències de bones pràctiques dels professors de la universitat, en l'àmbit de la docència.

 

bones_practiques

 

 

Repositori digital de la UPF

El repositori institucional recull, difon i preserva la producció intel·lectual en format digital que resulta de l'activitat acadèmica i investigadora de la UPF, les revistes científiques i les publicacions institucionals. La seva finalitat és contribuir a augmentar l'impacte de la investigació feta a la UPF i preservar la memòria intel·lectual de la Universitat.

 

logo e-Repositori

Accés directe a l'apartat "Docència": materials docents, exàmens i informes sobre docència produïts pel professorat i personal d'administració i serveis de la UPF.

Portal de Bones Pràctiques Docents per a Professorat Universitari

El Portal de Bones Pràctiques Docents és un projecte de col·laboració interuniversitari entre l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aspira a ser un punt de trobada i de suport per al professorat universitari, per compartir i donar a conèixer bones pràctiques docents que facilitin el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge en contextos concrets.

bones practiques docents


Dipòsit digital de la UB

Col·lecció que conté documents de difusió de les accions d'innovació docent del professorat de la UB implicat en projectes i/o grups d'innovació docent.

dipositdigitalub

 

Bloc Innovació i Aprenentatge. Innova Tecnocampus

Digital Factory, centre d'innovació metodològica, de suport al professorat amb l'objectiu de potenciar l'aprenentatge i  explicar tendències que mouen o què valoren millor els estudiants, els professors, les empreses...

innovatecnocampus

Archivo Abierto Institucional de la Universidad Rey Juan Carlos

Aquest arxiu conté més d'una vintena d'experiències docents sobre l'ús de les noves tecnologies a l'aula.

 

archivo abierto institucional de la universidad rey juan carlos

 

Observatorio de Innovación Educativa Tecnológico de Monterey

L'objectiu de la unitat d'intel·ligència competitiva del Tecnològic de Monterrey és promoure i impulsar el desenvolupament d'innovacions educatives a través de la difusió de les tendències i experiències de més impacte en l'educació superior.

 

observatorio monterey
Ccolletion 

Catálogo y comunidad online colaborativos y en abierto sobre la Innovación Educativa y buenas prácticas en e-learning. Universitat Internacional d'Andalusia.


Tarbiya

Revista de Recerca i Innovació Educativa de l'Institut Universitari de Ciències de l'Educació. Universitat Autònoma de Madrid.


tarbiya

Pujar

Pick up idees

Les sessions Pick up són un format nou de presentació iniciativa del CQUID. L'esquema de la sessió parteix del disseny a partir d'una necessitat detectada: un moderador presenta els punts d'interès que s'han de tenir en compte, professors convidats exemplifiquen com fan les presentacions en diferents formats i un e-moderador gestiona el Twitter de la sessió. Finalment, es recullen les aportacions i es publiquen les propostes de formats i els usos recomanats.

La participació pot ser presencial o a través del Twitter. A través de la pàgina web del CQUID es van visualitzant els tuits (hashtag #PickUpIdeesUPF), permetent compartir coneixements i experiències professionals entre els docents.

La primera Pick up idees va tractar dels diferents formats multimèdia de les presentacions que utilitzem a l'aula. El moderador va ser Oriol Ripoll, especialista en jocs i l'e-moderador, Ricardo Torres (Resum de la sessió).

Pick up idees

La segona Pick up idees la va organitzar la UOC (novembre 2012)  i la temàtica es va centrar en els vídeos docents i la seva utilització pedagògica dins dels processos d'ensenyament-aprenentatge, i, pert tant, oferia al professorat coneixement dels usos pedagògics del vídeo a les aules. Com a resultat d'aquesta sessió es va generar un espai blog sobre com fer vídeos docents.

La tercera Pick up idees, la va organitzar la UAB (desembre 2013), partint dels MOOC, com a fil de treball per a la sessió.

La quarta Pick Up Idees s'organitza des de la UdG i es centra en la Gamificació de la docència. Jornada dinamitzada per Oriol Ripoll, especialista en jocs i autor de jocs per a projectes educatius, publicitat, lleure i experiències formatives. 

Pujar

Cursos en línia, gratuïts i massius (MOOC) a la UPF

L'objectiu dels cursos MOOC (de l'anglès, Massive Open Online Courses) és elaborar propostes formatives complexes, en la que se sumen els continguts, les oportunitats audiovisuals i les possibilitats pedagògiques, a través del sistema d'activitats que es proposa als participants. El fet de ser realitzat de forma massiva és un dels trets diferencials d'aquests cursos.

Les universitats espanyoles se sumen a la tendència anglosaxona dels MOOC, un nou concepte de formació nascut als Estats Units en què prestigioses universitats com Harvard, Stanford o el MIT imparteixen cursos a distància en línia, de manera gratuïta. La UPF, sumant-se a la iniciativa, ha elaborat tres cursos MOOC mitjançant la plataforma MiriadaX. Els primers resultats d'aquesta experiència acadèmica i d'aprenentatge, coordinada pel CQUID, han estat molt satisfactoris.

 

Cursos MOOC a la UPF

 

Documentació a la xarxa:

¿Qué son los MOOC? Preguntes i respostes. Departament de Llenguatges i Sistemes Informátics. Universitat d'Alacant.

Més informació sobre els continguts d'aquest apartat:

Intranet CLIK, clik@upf.edu i al telèfon: 93 542 11 20

Pujar