Recursos per a l'activitat docent

Al CQUID ens posem al servei de la docència de la UPF, explorant diferents recursos i donant suport al professorat en la cerca de les opcions més adients a cada àmbit de coneixement i context educatiu, tenint present l'estil docent del professor i els interessos de professors i estudiants.

Estem al costat del professorat en el replantejament de les metodologies i activitats, i oferim assessorament rigorós i suport en les propostes d'innovació a la docència.

Publiquem un ventall de recursos que considerem d'utilitat per a la reflexió i la pràctica educatives, amb l'objectiu de què complementin les habilitats docents i obrin possibilitats per desplegar-ne de noves.

 

Inici

 

Pla docent

El disseny d'assignatures orientades al desenvolupament de competències implica dissenyar i planificar les experiències, les activitats i els recursos necessaris a fi d'assegurar l'adquisició dels aprenentatges previstos.

El pla docent de l'assignatura (PDA) és l'instrument que serveix per definir el projecte docent de cada assignatura i especifica el model amb què s'organitza; facilita que el professorat planifiqui l'activitat de les assignatures i consideri el conjunt de variables a tenir en compte.

Des del punt de vista de la qualitat, el pla docent de l'assignatura és una evidència operativa per conèixer el plantejament del procés d'ensenyament i aprenentatge (AQU, 2005). En la vessant informativa, és un document que permet als estudiants conèixer les claus de l'assignatura i organitzar-ne el seguiment, i, alhora, prendre decisions abans de matricular-se.

El pla docent és el document en què s'expliciten els criteris per seguir l'assignatura, tot atenent al projecte docent de la Universitat i a l'específic de la titulació.

Recursos per al disseny del Pla Docent d'Assignatura

Pujar

Espai Aula Global

L'Aula Global (AG) és l'espai virtual de suport a la docència de la UPF.

Cada una de les assignatures dels estudis oficials té oberta de forma automàtica una AG amb els estudiants matriculats i els professors responsables assignats. A més, el professor de gran grup, seminari o pràctiques pot organitzar altres agrupacions de les aules mitjançant l'opció de "Gestió de grups i aules" de la intranet Campus Global i personalitzar-ne el format i els continguts.

La utilització de l'AG permet al professor complementar i optimitzar la docència presencial, mitjançant opcions que reforcen el procés d'ensenyament-aprenentatge, com, per exemple: la publicació de documents i enllaços; la correcció en línia de les tasques lliurades pels estudiants en format digital; l'elaboració de qüestionaris de diversos tipus; la generació d'espais de treball col·laboratiu (wikis); la interacció a través dels fòrums i la retroacció (feedback) als estudiants.

A l'aula "Espai AG pel professorat", a la qual hi té accés tot el personal docent i investigador de la UPF, es troben les guies i tutorials elaborats per La Factoria, les novetats, les propostes, els recursos, les activitats, tant per aquells professors que entren a l'AG per primera vegada com per aquells que ja en fan un ús avançat.

Durant el curs acadèmic 2012-2013, com a novetat, es va incorporar a les AG una aplicació que permet al professor comparar les coincidències entre treballs dels estudiants i els textos inclosos en bases de dades i publicats a Internet, a efectes de detectar la possible còpia de documents. La Universitat, a més, disposa d'instruments normatius, formatius i pedagògics de suport per a la prevenció del plagi. Podeu consultar el codi ètic i els tutorials de la Factoria.

 

AG

Infografia sobre l'ús de l'Aula Global a la docència

 

Pujar

 

Acció tutorial

La Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat per mitjà del Centre per a la Qualitat i Innovació Docent (CQUID) una pàgina web que ofereix informació als estudiants sobre qüestions d'interès i sobre el projecte d'Acció Tutorial. Aquesta web neix del programa d'Acció Tutorial anomenat ACTE (Pla d'Acció Tutorial).

A través d'ACTE, la Universitat ofereix a l'alumnat un servei de tutoria personalitzada. A cada estudiant que accedeix a una titulació de grau se li assigna un tutor que li proporciona suport, assessorament i orientació en temes acadèmics (tràmits, gestions i serveis), personals (motivació i aclariment de dubtes), professionals (d'itinerari curricular) i de necessitats específiques (per exemple, dirigit a esportistes d'èlit).

Per a més informació, feu clic a http://www.acte.upf.edu.

Pujar

 

Recursos d'informació per a la docència

La Bibliotea/CRAI posa a l'abast de la comunitat universitària recursos d'informació relacionats amb ensenyament, aprenentatge, innovació docent i qualitat educativa. Entre d'altres, hi trobareu bases de dades, llibres, revistes i diccionaris electrònics. També hi ha un llistat de recursos per temes.

 

Pujar

Recursos digitals aplicats a la docència

Us proposem un seguit de recursos útils per a l'ensenyament-aprenentatge: per familiaritzar-vos més amb les eines que esmentem, trobareu tutorials al YouTube.

 

 • Desar i compartir informació

Dropbox

Per a desar informació existeix una eina força útil i innovadora, el Dropbox. Dropbox és un servei d'allotjament d'arxius, que permet als usuaris emmagatzemar i sincronitzar arxius en línia i compartir arxius i carpetes amb altres. Hi ha versions gratuïtes i de pagament, cadascuna amb les seves pertinents prestacions. Tutorial EAPC.

 

WeTransfer

WeTransfer és una plataforma en línia que permet enviar fitxers de fins a 2GB sense cap cost i sense la necessitat de registrar-se: senzillament cal introduir l'e-mail del remitent i del destinatari, i un missatge si es vol. Tutorial EAPC.

logo wetransfer

 

Zamzar

Zamzar és una eina que permet convertir fitxers d'un format a un altre en línia i de forma gratuïta. L'usuari rep els fitxers convertits al seu correu electrònic.

logo Zamzar

 

Netvibes

Netvibes és un servei web que actua com un escriptori virtual personalitzat, on pots guardar diferents tipus d'informació en diferents apartats o pestanyes. Els arxius que pot contenir són d'una gran varietat, des de webmails del tipus gmail fins a fotos i vídeos de Youtube, entre molts d'altres.

Delicious i Diigo

Delicious i Diigo són serveis de gestió d'enllaços a través del web, que permet als usuaris guardar i recuperar a la xarxa les adreces d'interès, que normalment s'emmagatzemaven localment a l'ordinador, perquè siguin consultables en línia. També es poden categoritzar els enllaços mitjançant etiquetes i compartir-los amb altres usuaris. Per obtenir més informació, feu clic sobre les imatges:

   Logo diigo

 

Pinterest

Pinterest és una plataforma visual que permet cercar, filtrar, organitzar i compartir imatges i vídeos d'Internet i, per tant, recopilar tots els interessos en un mateix espai. Les imatges poden ser organitzades per temes en una mena de taulers d'anuncis anomenats pinboards, que poden ser seguits per altres usuaris amb els mateixos interessos. Per obtenir més informació, feu clic sobre la imatge:

  

 

Google Drive

Google Drive és una suite ofimàtica, com Microsoft Office o Open Office, a la qual accedim a través de l'ordinador. Es tracta d'una "aplicació web", ja que no s'ha d'instal·lar en el nostre PC com les esmentades anteriorment.

logo Google Drive

Wikispaces

Wikispaces és una eina creativa per compartir documents. Serveix per a crear pàgines web senzilles per recollir informació de classe, d'una assignatura, d'un professor, etc. És un espai on es poden penjar i trobar documents del teu interès i, fins i tot, compta amb una àrea de debat per aquells que vulguin anar una mica més enllà.

Twitter

Twitter és un servei de microblogging que permet als usuaris fer i llegir actualitzacions d'altres usuaris. Aquests textos es mostren a la pàgina de perfil de l'usuari, i són també enviades de forma immediata a altres usuaris que han triat l'opció de rebre-les. Els usuaris poden agrupar els missatges d'un mateix tema mitjançant l'ús del coixinet (hashtag). En aquest enllaç trobareu diversos hashtags útils per a la docència. Si voleu veure més idees que us poden inspirar en l'ús de Twitter, entreu aquí.

logo twitter

Twijector

Twijector és un servei de transmissió de tuits en línia. Permet projectar en temps real els tuits relatius a un hashtag en concret durant una classe, una conferència, un seminari, etc. D'aquesta manera, també aquells usuaris que no poden assistir en persona en un esdeveniment poden enviar-hi les seves contribucions. L'ús de Twijector també pot ser la forma de conèixer l'opinió global dels participants.

logo Twijector

Scoop.it

Scoop.it és una plataforma que serveix per a cercar, publicar i compartir contingut web segons diferents àmbits d'interès. A través d'aquest enllaç podeu accedir a una recopilació d'idees i recursos relacionats amb tecnologies i educació.

Scoop.it logo

 

 

 • Publicar informació

       Blogger

Blogger és una web on pots tenir el teu propi espai per publicar el que sigui: documents, opinions, vídeos, fotos, etc. Aquest espai és una oportunitat per poder donar-te a conéixer.

       WordPress

WordPress és una avançada plataforma de publicació personal que va ser iniciat com un sistema per crear blogs, però que ha anat creixent fins a arribar a ser utilitzat com un gestor de contingut web complet. És un projecte de codi obert i pot ser utilitzat per publicar tota mena de contingut, des d'aficions fins a interessos professionals.

 

 

 • Presentacions multimèdia

Per fer presentacions multimèdia existeixen una varietat d'eines molt útils i originals. A continuació teniu els principals programes per realitzar presentacions:

 

Movenote

Movenote és una aplicació que permet crear presentacions integrant vídeo i documents o imatges. Les presentacions es creen en dos passos senzills i es comparteixen a través d'un enllaç: les presentacions es poden visualitzar sense la necessitat d'instal·lar l'aplicació. Està disponible també per a dispositius mòbils.

Logo movenote

 

Camtasia Studio

Camtasia Studio és un programa que permet gravar el que succeeix a la pantalla d'un ordinador i crear presentacions i tutorials visuals. També ofereix la possibilitat d'editar vídeo, ressaltant elements concrets o amb efectes de transició, etc. Hi ha una versió de prova gratuïta per 30 dies.

logo camtasia

PowerPoint

El PowerPoint segurament és l'eina més coneguda i més emprada per a fer presentacions. És un programa pràctic que trobem a qualsevol ordinador que disposi de Microsoft Office i que ens permet fer presentacions mitjançant diapositives amb text, imatges, vídeos, etc. El PowerPoint crida l'atenció pel seu disseny i les possibles variants de presentació. No obstant això, actualment hi ha noves eines no tan conegudes que són molt competitives pel que fa a presentacions.

Canva

Canva és una alternativa per dissenyar diapositives i publicacions (infografies, pòsters) molt originals en línia. És una eina que permet fer dissenys macos d'una forma senzilla i gratuïta. L'usuari pot fer servir les seves pròpies imatges o aprofitar les que Canva posa al seu abast: hi ha un banc d'imatges de bona qualitat a un preu assequible. Les creacions es poden compartir en línia entre usuaris.

logo canva

Prezi

Prezi és una aplicació que permet fer presentacions d'una manera molt dinàmica i creativa. Utilitza un marc infinit on pots introduir els teus vídeos, imatges o textos, en comptes de les convencionals diapositives per separat. La presentació és escollida per l'usuari i es pot fer ús de zoom, rotacions, etc. per tal que sigui una presentació que cridi l'atenció de les persones que ho estan visualitzant. Tutorial EAPC.

 

PowToon

PowToon és una eina que permet crear presentacions molt originals amb vídeo. Amb les plantilles i els recursos gràfics que ofereix, és fàcil crear presentacions amb resultats impressionants. També permet integrar veu a les animacions. Hi ha una versió gratuïta i dues de pagament.

logo PowToon

 

Explee

Explee és una eina informàtica en núvol que permet crear presentacions amb vídeo. Seleccioneu animacions que s'adeqüin al vostre discurs i el resultat serà una presentació captivadora i eficient. Per accedir-hi, feu clic sobre la imatge:

Explee logo

 

Pecha Kucha 20x20

Pecha Kucha és una manera de fer presentacions força original. Es tracta d'una presentació de 20 imatges, amb només 20 segons per a cada imatge: per tant, el ponent ha de tenir molt clar el que dirà, ja que la presentació es duu a terme en un espai molt curt de temps. Aquesta mena de presentacions va sorgir al Japó el 2003 per joves dissenyadors, que volien donar a conèixer les seves obres d'una manera peculiar. Per veure de què es tracta, mireu el vídeo de Pecha Kucha Night Barcelona.

logo pecha kucha

Glogster EDU

Glogster EDU és una plataforma en línia per fer presentacions que ofereix grans possibilitats didàctiques. Les seves principals utilitats són: realitzar recopilacions d'audicions o vídeos, exposicions de fotografies i imatges; presentació de continguts de classe com lectures, enllaços o tasques d'ampliació; presentació de treballs, murals sobre temes de classe, comentaris i opinions sobre textos, llibres, articles, notícies, etc.

 

http://cms.upf.edu/cmsUPF/opencms/cquid/web/_img/Glogster_EDU_Logo.png

Slideshare

Slideshare és un lloc web on els usuaris poden carregar i compartir les seves presentacions PowerPoint o OpenOffice (amb un màxim de 20 Mb per arxiu), per ser visualitzades en línia amb el format flash. A més a més, un cop ja ha estat incorporada en aquesta pàgina web, la presentació també es pot afegir a d'altres com un blog o una wiki mitjançant un codi embed. Tutorial EAPC.

 

Video Grabber

Video Grabber és una aplicació web que permet descarregar qualsevol vídeo dels canals més habituals (YouTube, Vimeo, Dailymotion, ...) i afegir-lo a una presentació. D'aquesta manera, podeu incorporar a les vostres presentacions música de fons, o podeu disposar, en mode offline, dels vídeos que us interessen per a una classe, sense preocupar-vos de si teniu o no una connexió a Internet estable.

logo VideoGrabber


Emaze

Emaze és la pròxima generació de programari de presentació en línia. Només cal seleccionar qualsevol de les plantilles de disseny professional lliures per crear fàcilment una experiència visual increïble per al seu públic. Vostè serà capaç de crear presentacions de diapositives, presentacions de vídeo i fins i tot presentacions 3D que sempre has somiat.

emaze


 • Editar documents multimèdia

 • Subtitular vídeos:

Amara

Amara és un lloc web on els usuaris poden traduir i subtitular vídeos. S'ha d'introduir la URL d'un vídeo de Ogg,  WebM, flv, mp4, Youtube, Vimeo o Dailymotion. Per obtenir més informació, feu clic sobre la imatge:

 

 • Editar imatges:

Pixlr

Pixlr és una eina informàtica en núvol que inclou eines per editar fotografies i imatges en línia, sense haver d'instal·lar cap programa localment. A més a més permet fer captures de pantalla i compartir-les. Per obtenir més informació, feu clic sobre la imatge:

 

 

Editors d'imatges gratuïts en línia

El blog Desenredando la red, de Manolo Rodríguez, té una entrada dedicada a editors d'imatges. Ofereix una selecció de set eines, totes disponibles en línia i gratuïtes.

 

 • Editar vídeo:

Windows Movie Maker

Hi ha diverses eines d'edició de vídeo, entre elles Windows Movie Maker, que permet al professorat crear vídeos temàtics destinats a l'ensenyament. La Guia per a l'edició de vídeos ofereix instruccions detallades per fer-ho.

 

Hapyak

Hapyak permet  inserir, en qualsevol punt d'un vídeo enllaços, per ampliar la informació del contingut que s'està explicant, enquestes, per anar avaluant si s'entenen les explicacionsdel vídeo, i capítols per a vídeos llargs permet saltar a diferents parts/capítols del vídeo. Així en un mateix vídeo es pot tenir un material molt complet a nivell d'informació interactiu i avaluable.

 

logo hapyak

eduCanon

eduCanon és una eina web que permet afegir preguntes o informació a un vídeo de Youtube, Teacher Tube, Khan Academy, Shmoop o Vimeo. El docent tria en quin moment el visionat del vídeo ha de ser interromput per formular preguntes per verificar si s'ha comprès el seu contingut; textos, imatges, sons o vídeos per ampliar o aclarir informació, proposar reflexions, etc.;

                                                                            educanon logo

 

Altres opcions per treballar amb vídeos

Al lloc web TeachThought podeu trobar sis maneres senzilles de gravar i publicar vídeo a l'aula, a més d'altres idees i recursos tecnològics aplicats a l'educació.

TeachThought

 

A més a més, hi ha Video.edu, un espai web per aprendre a fer vídeos docents.

 

 • Eines per a la creació de materials didàctics

El blog de Juan Domingo Farnos inclou una entrada que presenta 150 eines gratuïtes per crear materials didàctics en línia: hi trobareu propostes per generar publicacions digitals, qüestionaris, mapes conceptuals, pòsters i molts d'altres.

 

 • Instruments d'avaluació

 • Generar tests:

Quizlet

Quizlet és una eina que permet crear i compartir proves en línia. Els usuaris poden cercar, per categories, les proves que han fet els altres i crear-ne de noves (poden ser de sis modalitats diferents), a partir de les seves necessitats personals.

Logo Quizlet

 

ClassMarker

ClassMarker és una aplicació per crear tests en línia sense la necessitat d'instal·lar cap programari a l'ordinador. Permet crear fins a 100 proves al mes de forma gratuïta.

logo ClassMarker

 

Recull de diverses eines per a l'avaluació

En aquest blog trobareu una llista de 30 eines per crear enquestes, tests i altres instruments d'avaluació. Algunes de les aplicacions es fan servir en línia i d'altres s'han de descarregar a l'ordinador.

 

 

TinEye

Hi ha diverses eines per detectar el plagi en els escrits acadèmics, però identificar l'origen d'una imatge també és possible, gràcies a TinEye. L'usuari carrega al sistema una imatge i el motor de cerca recupera els llocs en els quals ha estat utilitzada la mateixa imatge (en la seva forma original o modificada) o parts d'ella. Aquesta tecnologia pot ser útil, per tant, quan es vol arribar o bé a l'original, o bé a totes les còpies que existeixen d'una determinada imatge a la web.

Logo TinEye

 

 • Altres recursos digitals

Llibres sobre educació i recursos tecnològics per a la docència

En la pàgina web EmergingEdTech hi ha un recull de llibres, tant electrònics com en format paper, sobre recursos digitals aplicats a l'ensenyament-aprenentatge, sobre bones pràctiques en l'ús d'aquestes eines, sobre la classe inversa, etc.

free education technology ebook

 

Todoist

Todoist és una eina que permet a l'usuari gestionar tasques i projectes, tant els de la feina com els de la vida quotidiana, des de qualsevol lloc i a través de diferents plataformes i dispositius. També ofereix la possibilitat de compartir els projectes amb altres usuaris.

logo todoist

 

Educational technology and mobile learning

Educational technology and mobile learning és un lloc web amb eines en línia per a la docència i aplicacions per a mòbils destinats a professors i educadors.

Bloomin' Apps

Bloomin' Apps és una web que recull tots els projectes de Bloomin' Apps que donen suport a la taxonomia revisada de Bloom. A través d'ella pots accedir i compartir diferents aplicacions Web 2.0, iOS, Google i Android.

 

Centre for Learning & Performance Technologies

En el lloc web del Centre for Learning & Performance Technologies trobareu un directori d'eines i tecnologies actuals aplicades al món educatiu. Es tracta d'un recopilatori exhaustiu amb valoracions i rànquings que li donen valor afegit.

logo_directory_learning_tools


Observatori de la Innovació Docent de la UB

Per a més informació, consulteu directament la pàgina web de l'OID de la UB.

http://mid.ub.edu/webpmid/sites/default/files/logo_oid.png

Pujar

Guia per a l'organització de la docència

Presentem:

 

Guia_EEES

Pujar

Assessorament pedagògic

El CQUID posa a disposició del professorat de la UPF diferents serveis d'assessorament pedagògic personalitzat, amb l'objectiu de proporcionar-li suport per millorar la qualitat i la innovació en la seva tasca docent.

L'assessorament pedagògic pot incloure els recursos o accions següents:

Filmació de classes: és un instrument poderós per determinar el nivell d'eficàcia i diagnosticar les àrees de millora. Les filmacions s'han de sol·licitar amb tres setmanes d'antelació. El vídeo s'ha de veure al més aviat possible després de la filmació.

Observació de classes: aquesta acció fa referència a l'observació de la classe a l'aula per part d'un instructor, sense utilitzar càmera de vídeo. En aquest tipus d'observació és convenient que s'identifiquin les possibles dificultats durant l'actuació a l'aula i que se'n faci una valoració amb cada docent després de l'observació. 

Grups de diagnòstic: l'objectiu és que un petit nombre d'estudiants faci una valoració directa d'una acció formativa determinada. Durant 30 minuts es demana a aquests estudiants que posin en comú i que valorin l'acció formativa i que, finalment, en redactin un informe de valoració.  

Assessorament personalitzat: suport al professorat tant sobre qüestions estrictament docents com sobre aspectes relacionats amb la creació de materials o amb l'ús de l'Aula Global i l'optimització de les tecnologies d'informació i comunicació. 

Seguiment de la tasca formativa: aquest és un servei especialment útil pel professorat novell o que comenci a impartir una nova assignatura, desenvolupar un nou projecte o un nou programa docent, ja que permet rebre, periòdicament, suport i assessorament mentre realitzen el projecte.

Portafoli docent: de la mateixa manera que es conserven els treballs durant tota la carrera docent, es pot considerar la possibilitat d'anar guardant igualment els informes sobre la docència impartida, les anàlisis de les classes, les valoracions que se'n van fent, els programes que s'elaboren o la informació relativa a l'atenció a l'estudiant, entre d'altres aspectes. Aquest document complet és el que s'anomena portafoli docent. El professorat pot tenir a la seva disposició un servei de guia en l'elaboració del seu portafoli.  

Projectes d'innovació i de millora de la qualitat docent: suport pedagògic en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de projectes que tinguin com a finalitat la innovació i la millora de la qualitat docent tant en una assignatura com en el conjunt d'una titulació, en el marc de les convocatòries d'ajuts relacionats amb la millora de la docència tant de la UPF com d'altres organismes i institucions. 

http://www.upf.edu/cquid/_img/IMG_0004.JPG Assessorament a les unitats acadèmiques: suport pedagògic a centres i departaments en el disseny de plans d'estudis, en el seguiment de qualitat de la docència de les titulacions de grau i en el disseny d'accions formatives que esdevinguin dels plans de millora de les unitats acadèmiques. 

 

Pujar