Autoformació

Aquest espai està destinat a oferir al professorat recursos docents mitjançant enllaços a cursos, articles i vídeos sobre docència, disponibles a Internet.

Habilitats digitals

Imatge

Vídeo

Cursos de llengua

 

Procés d'ensenyament-aprenentatge

Aprenentatge

Avaluació

Metodologies

Repositoris de recursos docents

 

Cursos Massius Oberts Online, gratuïts (MOOC)