Formació específica

El CLIK respon a les necessitats formatives alineades amb els objectius estratègics de la Universitat, que han estat proposades per centres o departaments. El centre dóna suport a les accions de formació sorgides a partir d'una necessitat o d'una proposta de millora de la qualitat docent, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i l'anàlisi d'oportunitat de les propostes.

Aquestes accions a mida, que cobreixen demandes d'un determinat centre o departament i que poden ser d'interès per altres centres, poden ser adaptades posteriorment pel CLIK i incloses, si escau, en alguna de les modalitats de formació contínua per a oferir-les a tots els professors de la Universitat. Els cursos d'Edició amb LaTeX, Iniciació a l'Aula Global, Dalet Radio, Google Plus, són exemples d'aquesta modalitat de formació.

 

El personal docent i investigador de la UPF pot accedir a la programació vigent i realitzar les inscripcions mitjançant la intranet del CLIK.