Formació contínua

El CLIK ofereix durant tot el curs acadèmic una programació de formació contínua a tot el personal docent i investigador de la UPF que s'estructura en els següents mòduls:


Mòdul instrumental / Aula Global

Accions destinades a formar en diferents programes informàtics i en la plataforma Moodle.

Cursos de Photoshop, Prezi, Excel avançat, Google Forms i Drive, Gmail així com Qüestionaris i Qualificacions a l'Aula Global, entre d'altres.

Mòdul d'innovació

Accions orientades a formar en les noves tecnologies i la innovació docent.

Cursos de web 2.0, habilitats digitals per a docents, Wiki o Blog i Twitter, entre d'altres.

Mòdul d'habilitats docents

Formació en competències, habilitats i actituds necessàries per millorar la docència universitària.

Cursos de tècnica de veu, coaching en la docència, comunicació no verbal i  lideratge docent, entre d'altres.

Mòdul de millora del procés d'ensenyament i aprenentatge

Accions relacionades amb la millora de la docència i amb el procés d'aprenentatge de l'estudiant.

Cursos sobre aprenentatge cooperatiu, tallers de metodologies docents, sistemes d'avaluació: autoavaluació i coavaluació a l'assignatura, recursos teatrals i dinàmiques de grup entre d'altres.

Mòdul de gestió i recerca

Accions formatives orientades a tasques de gestió, millora i impacte de la tasca docent.

Cursos de Mendeley: gestor de bibliografia, eines per avaluar les publicacions per les convocatòries de l'AQ, ANECA, etc., i com tenir el CV al dia entre d'altres.

Experiències UPF

Aquest format de sessió permet a un professor de la UPF difondre l'experiència d'una pràctica docent a la resta de professors de la Universitat.

Sessions sobre els usos educatius dels qüestionaris Moodle, tecnologia mòbil a l'aula i creació d'un grup de Facebook en una assignatura, entre d'altres.


El personal docent i investigador de la UPF pot accedir a la programació vigent i realitzar les inscripcions mitjançant la intranet del CLIK.