Secretaria

Margarida Gual i Perelló, secretària del Consell Social
margarida.gual@upf.edu

Dolors Bofías Aguilar
dolors.bofias@upf.edu

 

Dades de contacte:

consell.social@upf.edu
Telèfon: 93 542 20 30
Fax: 93 542 20 34

Edifici Mercè
Pl. Mercè, 10-12
08002 Barcelona