cs_interno_coneixement

TANCADA CONVOCATÒRIA 2017 

Antecedents i objectius
El Consell Social de la UPF va crear aquests premis l'any 2007, amb l'objectiu d'incentivar la transferència de coneixement i tecnologia entre els investigadors d'aquesta Universitat. El progrés i l'evolució d'aquest propòsit en el temps han dut a la concreció de tres nous objectius, a partir de la convocatòria 2015:

  • Incentivar a la transferència i la comercialització dels resultats de la recerca
  • Fomentar l'esperit emprenedor dels recercadors
  • Evidenciar la importància de fer arribar els avenços científics a la societat
Premis i dotació: 10.000€ a la candidatura guanyadora i, a criteri del Jurat, també es podran premiar dues candidatures finalistes, amb 5.000€ i 2.500€, respectivament
Destinataris: Investigadors i/o doctorands de la UPF, amb candidatures individuals o d'equip, que també podran incorporar, si escau, investigadors o doctorands d'altres centres o institucions

Bases 2017

Guanyadors 2017

Candidatures guanyadores d'edicions anteriors:

2016 2015 2014

2013

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Imatges del lliurament del Premi