cs_interno_docencia

TANCADA CONVOCATÒRIA 2017 

Finalitat: Reconèixer i incentivar l'excel·lència en la funció docent i promoure la innovació com a factor determinant de la valoració de qualitat.

Destinataris: Personal docent i investigador que imparteix docència en graus i màsters de la UPF.

Modalitats i dotació:

  1. A la trajectòria docent: Reconeixement a una activitat docent individual rellevant i continuada a la UPF. Dotació: 6.000€

  2. A la iniciativa docent: Incentiu als projectes educatius de qualitat i reconeixement de les iniciatives que fomentin la millora de la qualitat docent. Dotació: 3.000€

  3. A l'activitat docent dins d'un grau: Reconeixement de l'exercici d'una activitat docent rellevant dins d'una titulació de la UPF. Dotació: 1.000€

  4. A l'activitat docent dins d'un màster universitari: Reconeixement de l'exercici d'una activitat docent rellevant dins d'un màster UPF. Dotació: 1.000€

Bases 2017

Guanyadors 2017

Candidatures guanyadores d'edicions anteriors: 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

Imatges del lliurament del Premi