cs_interno_serveis

TANCADA CONVOCATÒRIA 2017 

Antecedents i finalitat 
Des del curs 2010-2011, el Consell Social de la UPF ha convocat cada any aquest Premi per a reconèixer la iniciativa i la innovació professionals i per a incentivar la cultura de la qualitat i la millora continues en l'administració i els serveis.

A partir del curs 2015-2016, d'acord amb el nou marc estratègic institucional i amb l'experiència acumulada en les distintes edicions, els objectius es reafirmen i concreten en una única modalitat, per posar l'accent en la promoció de la innovació i en el caràcter transversal dels projectes.

Objecte
Iniciatives d'innovació i millora, a realitzar, que tinguin el propòsit de contribuir a una major qualitat en el servei i la gestió -en especial, de manera transversal- i que siguin noves en l'àmbit de la UPF, innovadores i es puguin realitzar en el termini màxim d'un any.

Premis i dotació: 2.000€ a la candidatura guanyadora i  1.000€ a la candidatura finalista

Destinataris: totes les persones del col·lectiu d'administració i serveis del Grup UPF, amb candidatures individuals o col·lectives

Bases 2017

El Jurat ha resolt declarar deserta aquesta edició del Premi

Guanyadors i finalistes d'edicions anteriors:                                                                                                                          


Edició 2016

 • Guanyador:Explica'ns la teva experiència d'intercanvi (síntesi)
  Teresa Asensio Viñas, Natalie Ayala Daniels, Jesús Aznar Domingo, Almudena Bergadà Hidalgo , Isabel Borrallo Castaño, Mar Díez Soler, Mònica Echevarría Bueno, Núria Fàbregas Peral, Herminda González Ramos, Cristina Gorgues Griñan, Carme Gutiérrez Benito, Carmen Jiménez Merino, Mònica Llop Colomer, Teresa Perich Vela i Sílvia Tenes Mascorda

 • Finalista: UPF Job-Swapping Program (síntesi)
  Xavier Bonet Mateu i Helen Casanovas Masan

 

 

foto PAS16   foto PAS16

Edició 2015

 • Guanyador: 1st. International Staff Training Week (síntesi)
  Judith Champion, Maria Teresa Parramon i Iolanda Sabater  • Finalista:Projecte Mapes@UPF (síntesi)
  David Caparrós, Hector Picazo i Jorge García

pas_1

pas_2

Edició 2014

 • Guanyador (Ex aequo): Gestió dels objectes trobats (GOT) (síntesi)
  Carles Barrera Barrera, Antoni Borras Escorihuela, Gemma Esparò Toldrà, Ana Márquez Luque i Montserrat Rodriguez González 

 • Guanyador (Ex aequo): Nou model de suport tecnològic a la recerca basat en cloud privat (síntesi)
  Fran Jiménez Amayuelas, Ivan Jimémez Roda, Manel Lozano Nebro, Javier Ortega Martín i Eduard Sellabona Rodríguez

rsu_2014

Edició 2013 - Modalitat A: actuació o projecte realitzat

 • Guanyador:Intregració dels servis d'atenció a l'estudiant a través de l'eina CAU (síntesi)
  Esther Celma, Roberto Moreno, Enric Soria i Pepa Valldepérez, en col·laboració amb el personal de les Secretaries del Estudis de Grau, el Servei de Gestió Acadèmica i la Unitat d'Aplicacions Corporativa del Servei d´Informàtica  

 • Finalista: Simulador de càlcul de notes d'admissió a la Universitat (síntesi) 
  Sergi Bono i Gerard Vall-LLovera 
Edició 2013-Modalitat B: idea o iniciativa a realitzar

 • Guanyador:  Punt d'atenció al PAS (PAP) (síntesi)
  Remei Ardèbol, Àngels Culell i Mònica Gallifa 

estherpas

gerardpas

modalitat_bpas

Edició 2012- Modalitat A Actuació o projecte a realitzar 

 • Guanyador: IRIS - Informació i Gestió de Projectes RDI (síntesi)
  Pilar Aventín, Marta Gil, Mayte Hernández i Miquel Sánchez, en col·laboració amb el personal dels Serveis d'Informàtica, Pressupostos i Finances i Recerca

 • Finalista: Millora de les Secretaries de Centre (síntesi)
  Esther Celma, Montse Fabregat, Cristina Gorgues, Conxita López, Macarena López, M. Antonia Mata, LLuïsa Rojas, Dolors Ruiz i Iolanda Sabater (Secretaries de Centre de la UPF)

guanyador_pas_12  INAUGURACIO CURS 040

Edició 2011 - Modalitat A: actuació o projecte realitzat

 • Guanyador:Intranet DTIC (síntesi)
  Secretaria del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

 • Finalistes: GIRdoc: Gestió integral de recursos per a la docència (síntesi)
  Secretaries de la Facultat de Traducció i Interpretació i del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i "Oficina del Servei de Recerca al Poblenou: Un nou Servei de Campus" (síntesi)
  Bàrbara Alvareda, Neus Balaguer, Txema Farrona, Manel Ronda i Aurelio Ruiz, en col·laboració amb la resta de membres del Servei de Recerca

 

Edició 2011 - Modalitat B: idea o iniciativa a realitzar

 • Guanyador: ECOSECECO: Bones pràctiques, activitats i recursos d'educació ambiental per al món administratiu i la comunitat universitària en general (síntesi)
  Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 • Finalista: La UPF respon a tothom (síntesi)
  Servei d'Atenció Telefònica  

 

guanyador_pas_11

guanyadorB_pas_11