F˛rum social i empresarial

En desenvolupament del marc normatiu del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra es crea el Fòrum social i empresarial com a entorn de promoció de la participació i l'assessorament social i com a instrument de suport a la participació de la societat en la Universitat.

 
Composició Organizació, funcionament i objectius 
Empreses i institucions Sessions de treball 

 

20160314_FotoGrup_Consell_Social_UPF_baixa

14a. Sessió del Fòrum Social i Empresarial de la UPF. 14 de març de 2016

Composició

El Fòrum social i empresarial del Consell Social de la UPF es constituirà, fins a un màxim de cinquanta membres:

 • La rectora o rector de la UPF.
 • La presidenta o president del Consell Social de la UPF.
 • Tres representants del Consell de Govern de la UPF.
 • Els presidents o presidentes de les comissions del Consell Social de la UPF.
 • Representants d'empreses i institucions que siguin els principals 'empleadors' dels titulats de la UPF.
 • Representants d'empreses i institucions col·laboradores de les càtedres d'empresa de la UPF.
 • Representants d'empreses i institucions que potenciïn el desenvolupament de la recerca de la Universitat mitjançant acords, convenis o contractes.

Organizació, funcionament i objectius

 • La presidència serà exercida pel president o presidenta del Consell Social.
 • El secretari o secretària del Consell actuarà com a secretari.
 • Es realitzaran, com a mínim, dues sessions plenàries cada curs acadèmic.
 • Les propostes debatudes o acordades en les sessions del Fòrum s'informaran al ple o a les comissions del Consell Social, en funció dels àmbits de treball.

Els principals objectius són:

 • Assessorar sobre les oportunitats i les necessitats socials en relació amb la programació universitària.
 • Col·laborar en el disseny de programes acadèmics bàsics o complementaris, d'especialització o d'extensió universitària. En especial, en els continguts pràctics i/o metodològics relacionats amb les aptituds i les actituds del futur professional i en aquells de caràcter transversal o multidisciplinar.
 • Assessorar en la promoció, l'avaluació i el seguiment de la inserció laboral dels titulats, en la formalització de convenis, la borsa de treball o les pràctiques a empreses.
 • Informar sobre les tendències en matèria de gestió dels recursos humans.
 • Potenciar la col·laboració de les empreses en els programes de recerca i de desenvolupament científic i/o tecnològic de la Universitat.
 • Promoure les iniciatives de desenvolupament, d'innovació i de gestió empresarial en els àmbits formatius i científics de la nostra Universitat.
 • Col·laborar en el desenvolupament de la perspectiva internacional comú entre el món de l'empresa i el de la Universitat.
 • Ajudar a establir convenis de transferència tecnològica entre les empreses del Fòrum empresarial i la UPF.
 • Assessorar en l'aplicació del coneixement i la recerca universitàries a les necessitats de la societat i del teixit productiu.
 • Assessorar en l'organització de conferències, jornades o presentacions d'empreses, en col·laboració amb els centres, departaments i instituts de la Universitat.