20.07.2017

Acords del Ple del 20 de juliol del 2017

Es van aprovar, vistos els informes favorables de la Comissiˇ Econ˛mica, el Compte General i els Comptes Anuals auditats de l'exercici 2016 i una desafectaciˇ de fons bibliogrÓfic. AixÝ mateix, es va emetre informe favorable sobre la modificaciˇ de la denominaciˇ de la Facultat de Traducciˇ i Interpretaciˇ i es va acordar una modificaciˇ de la programaciˇ dels cursos 2017-2018 i 2018-2019; una designaciˇ de membres de Comissions i el calendari de sessions del Ple per aurs 2017-2018.