Acords curs 2012-2013

En el curs actual no s'ha convocat l'assemblea general en sessió ordinaria