VI PROGRAMA DE BEQUES SANTANDER CRUE-CEPYME

Requisits de participació

  • Estar matriculat en un grau o en un màster (oficial o propi) a la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2016-2017.
  • No haver participat amb anterioritat com a alumne receptor de la beca en anteriors convocatòries del programa.
  • No mantenir relació contractual amb l'empresa on es farà la pràctica, ni haver-hi fet, o estar-hi fent, pràctiques durant el curs 2016-2017.

Període de realització de la pràctica

3 mesos entre el 2 de maig i el 31 d'agost del 2017. Els convenis de pràctiques en el marc d'aquest programa seran sempre per mes natural, començant el primer dia del mes i finalitzant l'últim dia del mes. 

Jornada, durada i import de la beca

         FLECHA INICIO FRASE Mitja jornada (3 mesos, 4 hores diàries): 300 euros/mes bruts

Els estudiants beneficiaris de la beca hauran d'obrir un compte corrent al Banc Santander o Openbank. La UPF, actuant com a intermediària, ingressarà l'ajut econòmic als estudiants becats en el compte corrent del Banc Santander o Openbank que faciliti l'estudiant, una vegada descomptats els imports corresponents a l'IRPF i la cotització a la Seguretat Social.

Procés d'inscripció 

  1. Registrar-se a la web www.becas-santander.com (*En la fase d'inscripció no cal omplir l'apartat "Els teus documents"): fins el 23 d'abril del 2017
  2. Consultar la cartellera de pràctiques de Campus Treball i inscriure's en les ofertes "Santander17". Les empreses participants contactaran directament amb els candidats que considerin més idonis per a l'oferta.

Adjudicació de les beques  

Les beques s'adjudicaran per estricte ordre d'arribada de la proposta de conveni al Campus Treball.
L'empresa ha de presentar la proposta de conveni a l'aplicatiu sempre que tant aquesta com el candidat seleccionat acompleixin els requisits de participació i la Normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra.

Una vegada s'hagin adjudicat les beques i en un termini de cinc dies, els candidats seleccionats han d'enviar al Servei de Carreres Professionals la documentació següent escanejada:
    - DNI
    - Compte corrent al Banco Santander o a Open bank
    - Document de la Seguretat Social

                                           

Més informació:

Servei de Carreres Professionals

Fundació Universitat Pompeu Fabra
Passeig Pujades, 1, Barcelona | 08003
[Tel.] 93 542 24 29
carreres.professionals@upf.edu