PROGRAMA DE BEQUES SANTANDER CRUE-CEPYME

Requisits de participació

  • Estar matriculat/da en un grau o en un màster (oficial o propi) a la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2017-2018.
  • No haver participat com a alumne receptor de la beca en anteriors convocatòries del programa.
  • No mantenir relació contractual amb cap empresa, institució o entitat en el moment de la sol·licitud. 

Condicions de les pràctiques

3 mesos a mitja jornada (4 hores diàries) compresos entre l'1 de març i el 31 d'agost del 2018. Els convenis es tramitaran per mesos naturals complets. 

Procés d'inscripció 

  1. Registrar-se a la web de les Beques Santander (data límit: 12/02/2018) 
  2. Consultar la cartellera d'ofertes de pràctiques de Campus Treball i inscriure's en les ofertes "Santander18". Les entitats participants contactaran directament amb els candidats que considerin més idonis per a l'oferta. Un cop seleccionat el candidat/a, caldrà formalitzar el conveni de pràctiques.

Adjudicació de les beques  

Les beques s'adjudicaran per estricte ordre d'arribada de la proposta de conveni al Campus Treball.
L'entitat ha de presentar la proposta de conveni a l'aplicatiu sempre que tant aquesta com el candidat/a seleccionat acompleixin els requisits de participació i la normativa de pràctiques de la Universitat.

Una vegada s'hagin adjudicat les beques i en un termini de cinc dies, els candidats seleccionats han d'enviar al Servei de Carreres Professionals la documentació següent escanejada:
    - DNI
    - Compte corrent del Banco Santander
    - Document de la Seguretat Social

IMPORTANT: Els estudiants beneficiaris de la beca hauran d'obrir un compte corrent al Banc Santander. La UPF, actuant com a intermediària, ingressarà l'ajut econòmic als estudiants becats en el compte corrent del Banc Santander que faciliti l'estudiant, una vegada descomptats els imports corresponents a l'IRPF i la cotització a la Seguretat Social.

                                          

Més informació:

Servei de Carreres Professionals

Fundació Universitat Pompeu Fabra
Passeig Pujades, 1, Barcelona | 08003
[Tel.] 93 542 24 29
[email protected]