16.03.2017

Més de 200 estudiants participen en la primera edició del Fòrum de Talent en Enginyeria Biomèdica

«Creixement exponencial»: així és com van qualificar diversos ponents l'evolució del sector de les tecnologies mèdiques durant el  I Fòrum de Talent en Enginyeria Biomèdica que va tenir lloc ahir, dijous 2 de març, a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. La jornada, en què van participar més de 200 estudiants d' Enginyeria Biomèdica i prop de vint empreses i institucions del sector, la van organitzar la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, conjuntament amb les organitzacions empresarials Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN) i Health Tech Cluster. L'organització de l'activitat també va tenir el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya.

L'Enginyeria Biomèdica ha esdevingut una activitat socioeconòmica estratègica amb gran impacte en la medicina moderna. Segons l' Informe sectorial de biotecnologia i biomedicina , del 2013, elaborat per Barcelona Activa, el sector de la tecnologia mèdica s'estima que representa un volum de negoci de 187.000 milions de euros, que a Europa suposa el 33%, amb una taxa de creixement anual del 5%. A Catalunya, representa el 40% del mercat espanyol, amb un volum de negoci de prop de 1.200 milions d'euros. 

En aquest sentit, els graduats en Enginyeria Biomèdica són actors clau en el desenvolupament i la innovació del sector de la tecnologia sanitària, amb formació interdisciplinària que integra els coneixements i habilitats de l'enginyeria amb els de la medicina.

Els caps d'estudis dels graus d'Enginyeria Biomèdica de les universitats organitzadores, Daniel Navajas (UB), Beatriz Giraldo (UPC) i Oscar Càmara (UPF), van explicar els perfils dels diferents graus. Una titulació que aplica conceptes, principis i mètodes de l'enginyeria a la resolució de problemes en biomedicina. Es va començar a impartir el curs 2009-2010. Actualment han sortit quatre promocions de graduats, així doncs, es tracta d'una de les enginyeries més joves i que té una nota de tall en aquestes universitats que se situa entre les més elevades de les enginyeries que s'imparteixen actualment a Catalunya, superant el 12 en alguns casos.