Vés enrere Vols saber què ha fet l'Espai d’Innovació durant 2021?

Vols saber què ha fet l'Espai d’Innovació durant 2021?

30.08.2022

 

Com cada any, l’Espai d’Innovació (abans conegut com a USQUID) elabora un resum amb les activitats i accions i els estudis més destacats que s’han dut a terme durant l’últim any, en aquest cas, 2021.

Com sabeu, l’Espai d’Innovació es dedica a la millora de la qualitat docent del centre, així com a la promoció d’accions innovadores desenvolupades tant per iniciativa del professorat com a proposta de la Direcció del centre o de la Unitat mateixa. Així mateix, volem recordar que es duen a terme anàlisis i s’elaboren informes relatius al seguiment i la verificació i acreditació dels estudis del centre en els diversos nivells: grau, màster i doctorat. Tota aquesta informació es troba recollida a la web de l’UCA, secció Qualitat (https://www.upf.edu/web/etic/qualitat), i la relativa a la unitat mateixa es pot trobar al nostre espai web.

El 2021, l’Espai d’Innovació va participar en diversos projectes, un d’ells sobre l’anàlisi dels diversos factors que han influït en la participació de l’alumnat durant el curs 2020-2021, mesos en els quals les restriccions van dur l’Escola a impartir el 100 % de les classes virtualment. Per això, es van elaborar diversos informes en els quals es recollia la valoració de l’estudiantat de graus i màsters TIC sobre la pròpia participació durant el curs 2020-2021, i es van dividir els diversos factors en barreres i facilitadors. A partir d’aquests informes, es va elaborar una anàlisi global titulada “Comparative analysis of interaction in online and in-person classes among undergraduate and Master students: Barriers and Facilitators”, que va ser acceptada i presentada exitosament al XXIII International Symposium on Computers in Education (https://siie2021.adie.es/).

També amb l’objectiu d’avaluar la qualitat docent, es van dur a terme diverses anàlisis dirigides a conèixer la satisfacció tant d’ocupadors com d’alumni dels màsters TIC de l’Escola. Així, mirem d’animar l’equip docent a conèixer de quina manera es percep i avalua la qualitat docent de l’Escola per tal de tenir en compte aquestes opinions de cara a la millora dels plans d’estudis de la Universitat.

També es van elaborar informes sobre graduats TIC i Enginyeria Biomèdica, així com sobre la seva ocupació, mitjançant l’anàlisi tant de dades facilitades per la secretaria del centre com de les que es poden trobar a LinkedIn.

Us recordem que a la web de l’Espai d’Innovació hi podeu trobar el resum de tots aquests projectes, estudis i anàlisis, així com recursos per al professorat (https://www.upf.edu/web/usquid-etic/recursos-profesorado) i l’alumnat (https://www.upf.edu/web/usquid-etic/recursos-estudiantes), que es van actualitzant sovint.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact