1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 20 de novembre del 2019.

2n. Elecció dels representants a la Mesa del Claustre:

- Representant dels professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits.

- Representant de la resta de professorat i el personal investigador en formació.

- Representant dels estudiants.

3r. Elecció dels representants a la Comissió de Debats:

- Representant de la resta de professorat i el personal investigador en formació.

- Representant dels estudiants.

4t. Informe del rector.

5è. Informe del Síndic de Greuges de la UPF.

6è. Declaració del Claustre.

7è. Torn obert de paraules.

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 20 de novembre del 2019.
(Data de publicació dels acords: 10 de desembre del 2020)

S'aprova l'acta de la sessió de 20 de novembre del 2019.

4. Informe del rector.
(Data de publicació dels acords: 10 de desembre del 2020)

S'aprova l'informe del rector al Claustre, que s'adjunta com a annex1, per 56 vots a favor, 1 en contra i 8 abstencions.

6. Declaració del Claustre.
(Data de publicació dels acords: 10 de desembre del 2020)

S’aprova, per 40 vots a favor, 7 en contra i 11 abstencions, la declaració següent:

  • Denunciem i continuarem denunciant la situació de repressió generalitzada.
  • Ens mantenim en la demanda de la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats i per la desjudicialització de la política.
  • Manifestem tot el nostre suport als membres de la Sindicatura Electoral del Referèndum del Primer d’octubre del 2017, dins de les seves atribucions com a acadèmics.