IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Servei de Recerca

  • Cap del Servei: Eva Martín García

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè Rodoreda (campus de la Ciutadella) 
Wellington, 30-40 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 21 40 
Fax: 93 542 14 40
A/e: [email protected] 
Web: https://www.upf.edu/web/gestio-recerca

Funcions

El Servei de Recerca té per funcions donar suport a la planificació i a la implementació de la política de recerca; promocionar, assessorar i gestionar els programes de les administracions finançadores de recerca i coordinar els processos en l'àmbit econòmic que portin a terme les unitats administratives descentralitzades; gestionar programes de recerca de la UPF, i proveir dades d'aquest àmbit. 

El Servei de Recerca s'organitza en els àmbits funcionals següents:

  • Política científica
  • Projectes de recerca
  • Administració i gestió de recursos

1. Són funcions de l'àmbit de Política científica implementar les polítiques de recerca impulsades pel vicerector/a de l’àmbit; vetllar pel compliment de la normativa de figures de recerca; gestionar les adscripcions d’investigadors als centres de recerca; coordinar el pla de mesures de suport a la recerca; promoure la captació de talent i coordinar els processos de convocatòries per a la incorporació de personal investigador; participar activament en l'elaboració de propostes per al finançament de projectes institucionals; elaborar  la memòria de recerca així com coordinar els processos de gestió vinculats a la comissió de recerca.

2. Són funcions de l'àmbit de Projectes de recerca dinamitzar la participació del PDI en els diferents programes de recerca de les diferents administracions; assessorar-lo sobre les oportunitats de finançament i orientar-lo sobre la millor estratègia de participació en aquests programes; participar activament en l'elaboració de propostes, especialment aquelles que impliquin lideratge de la UPF; controlar la gestió dels projectes de recerca i actuar com a interlocutor de les entitats finançadores; preparar les justificacions econòmiques dels projectes; així com assessorar i coordinar-se amb els gestors de projectes que actuen en el marc dels grups de recerca.

Per tal d’acostar el servei i la gestió al personal investigador, adequar-ho a les característiques dels àmbits de coneixement i facilitar la coordinació amb altres unitats que intervenen en aquests processos, l'àmbit de Projectes de recerca prestarà els seus serveis de manera deslocalitzada mitjançant les oficines del Servei de Recerca ubicades als campus.

3. Són funcions de l'àmbit Administració i gestió de recursos coordinar els processos vinculats a la gestió econòmica dels ajuts de  recerca i  transferència de coneixement (RDI); mantenir la  interlocució amb les diferents unitats que intervenen per tal de coordinar  els processos vinculats a la gestió econòmica dels ajuts; coordinar la preparació de les justificacions econòmiques dels ajuts RDI i dels ajuts per a la incorporació de personal investigador; així com assessorar els diferents gestors i usuaris que interactuen en aquests processos.