IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Gestió i Administració (UGA de Ciències Polítiques i Socials)

  • Cap de la UGA: Esther Celma Fe

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)   
Ramón Trias Fargas, 25-27  
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: (+34) 93 542 20 00
A/e alumnat: https://cau.upf.edu/estudis
A/e professorat: secretaria.cpis@upf.edu
Web: https://www.upf.edu/web/politiques

Funcions

Les funcions de les Unitats de Gestió i Administració és garantir el suport als equips de direcció de les unitats acadèmiques dels respectius àmbits acadèmics, i la gestió i execució dels procediments i de les activitats dels processos de gestió acadèmica, de docència, de recerca, de professorat i d'aquells altres que se'ls assignin.