IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Servei de Gestió Acadèmica

  • Cap del Servei: Maria Pilar Carrasco Delgado Aguilera

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella) 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 25 77

Funcions

El Servei de Gestió Acadèmica té per funcions el suport tècnic per elaborar la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau i les normatives relacionades amb l'àmbit econòmic i de títols, elaborar informes per facilitar la presa de decisions dels òrgans de govern en els processos dels quals és responsable; planificar, proposar noves funcionalitats, coordinar la implementació i fer el seguiment de les aplicacions informàtiques de l'àmbit de la gestió acadèmica, en coordinació amb el Servei d'Informàtica; assessorar i donar suport tècnic, en l'àmbit de la gestió acadèmica dels graus, als centres d'ensenyament superior adscrits; realitzar el servei d'atenció a l'usuari i establir els criteris d'atenció als estudiants, en col·laboració amb les unitats implicades; definir els criteris, assessorar, facilitar la coordinació i les eines necessàries dels processos de gestió acadèmica a les secretaries de centre, departament, institut universitari de recerca i altres unitats implicades; organitzar i coordinar amb les unitats responsables els processos d'ordenació docent de grau i de postgrau; coordinar els processos d'implementació, modificació i extinció dels plans d'estudis de grau i equivalents; organitzar i gestionar processos d'expedició de títols oficials i propis i així com els ajuts a l'estudi que li siguin encomanats; actuar com a fedatari dels actes o documents que es generin dels processos dels quals el Servei de Gestió Acadèmica n'és responsable.

S'estructura orgànicament en:

  • Secció de Grau
  • Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi
  • Oficina d'Organització de la Docència
  • Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica