IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Secretari general

  • Secretari general: Pere Torra Pla

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected] 

Funcions

El secretari o secretària general, a més de les competències que li atorga l’article 56 dels Estatuts de la UPF, coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

  • El desenvolupament estatutari i normatiu
  • Les polítiques d’integritat institucional i el desplegament de les actuacions previstes al Codi Ètic.
  • Les relacions ordinàries amb el Síndic de Greuges de la UPF
  • Les relacions dels òrgans acadèmics i dels serveis administratius amb el Consell Social, llevat de les que corresponen al rector. També se n’exclouen les relacions referents al personal i al pressupost del Consell Social, que corresponen al gerent
  • La coordinació dels processos de creació i de modificació de l’estructura acadèmica i d’adscripció de centres
  • La transparència i el dret d’accés a la informació

 

Nota biogràfica

Pere Torra Pla

Nascut a Blanes (la Selva) el 1965, és llicenciat en Dret (UAB), en Filologia Catalana (UAB) i en Lingüística (UB); màster en Funció Directiva per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (UB). Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional en l'àmbit universitari, sobretot en responsabilitats de gestió. Abans de ser vicegerent de l'Àrea de Docència a la UPF, va ser director tècnic del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (2007-2009) i cap del Servei de Programació i Gestió Acadèmica (1996-2004).

Durant el període 2004-2007 va ser subdirector general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, amb responsabilitat sobre els processos de programació i d'autorització dels ensenyaments universitaris a Catalunya, inclosos els primers màsters oficials adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior que es van posar en marxa.

Així mateix, ha estat director de projectes en el màster en Política i Gestió Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya (edicions del 2002 i del 2003) i ha impartit nombrosos cursos de llenguatge jurídic per a diverses administracions públiques.

Del 2005 al 2013 ha estat vocal de la Junta Directiva de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, entitat guardonada amb el Premi Nacional de Cultura l'any 2007, que defensa la necessitat d'aplicar mesures especials de protecció per garantir l'ús de la llengua catalana a l'administració de justícia.

 

Ha estat nomenat pel rector en data 28 de maig del 2021.