Francès, Alemany i LSC Francès, Alemany i LSC

 

L'objectiu bàsic del curs és oferir als estudiants els instruments necessaris per poder abordar autònomament l'aprenentatge de la seva segona llengua estrangera (francès, alemany i LSC). Paral·lelament, es pretén treballar les competències receptives i productives del nivell inicial del Marc Europeu Comú de Referència per tal d'assolir el nivell mínim exigit (A1+) en començar les assignatures d'idioma en els graus de  Traducció i Interpretació i  Llengües Aplicades. Cal precisar que l'activitat no és un curs "tradicional" d'idiomes -si ho fos recomanaríem als estudiants que cursessin l'oferta d'UPF Idiomes- sinó que és un curs que no queda cobert per l'oferta formativa existent.

INSCRIPCIÓ (fins dijous 27 de juliol)
El curs constarà de 88 hores presencials que tindran lloc amb l'horari següent:

 

FRANCÈS:

Professora: Margarita Garcia Puigbarraca

Del 4 al 19 de setembre: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

Aula 52.105

Del 22 de setembre a l’1 de desembre: per confirmar. 

Aula per determinar

ALEMANY:

Professora: Elisabeth Peracaula

Del 4 al 19 de setembre: de dilluns a divendres de 15.30 a 19.30 h

Aula 52.105

Del 22 de setembre a l’1 de desembre: divendres de 15.30 a 19.30 h

Aula 52.427

LSC:

Professora: Delfina Aliaga

Del 4 al 19 de setembre: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

Aula 52.109

Del 22 de setembre a l’1 de desembre: divendres de 9.30 a 13.30 h

Aula 52.S27

Continguts

  • Estratègies
  • Planificació
  • Recursos
  • Monitoratge
  • Avaluació

Activitats comunicatives

  • Recepció
  • Interacció
  • Producció