Vés enrere LdFeedback

LdFeedback

LdFeedback
Ld-Feedback és una aplicació mòbil per a professionals de la pràctica docent (professors, dissenyadors educatius, estudiants) que permeten recollir els comentaris pertinents amb la implementació dels dissenys d'aprenentatge.

Ld-Feedback és una aplicació mòbil per a professionals de la pràctica docent (professors, dissenyadors educatius, estudiants) que permeten recollir els comentaris pertinents amb la implementació dels dissenys d'aprenentatge. L'eina està connectada amb l'eina Integrated Learning Desi (ILDE), una plataforma comunitària per a l'aprenentatge de dissenys. Dues interfícies permeten als professors crear formularis  i generar informes per a les implementacions dels seus dissenys d'aprenentatge. Els estudiants i altres professors implicats accedeixen a formularis per avaluar els dissenys d'aprenentatge.


Interfície del professor:

 

Interfície de l'estudiant:


Referències:

Michos K, Fernández A, Hernández-Leo D, Calvo R. (2017) Ld-Feedback
App: Connecting learning designs with students´ and teachers´
perceived experiences. Proceedings of the European Conference on
Technology Enhanced Learning; Tallinn, Estonia, 509-512. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66610-5_51

Open access: hdl.handle.net/10230/32601