Vés enrere Education in the digital age-Blended English Learning in Barcelona Schools

Education in the digital age

Education in the digital age
Blended English Learning in Barcelona Schools

L'aprenentatge de l'anglès és una de les àrees que presenta majors desigualtats a Barcelona, especialment a causa de les diferències en el suport extraescolar entre l'alumnat. El confinament generat per la covid-19 ha exacerbat aquesta desigualtat, a causa de les interrupcions en les classes regulars de les escoles, la desigual capacitat de suport familiar durant aquest període i la continuació de l'aprenentatge mitjançant activitats extraescolars de solament una part de l'alumnat.

Gràcies a una subvenció de l'oficina d'Exchange Alumni del Departament d'Estat, amb el suport del Consolat General dels EUA a Barcelona, Aurelio Ruiz García lidera un projecte en el qual s'explora l'ús de tecnologies mòbils com a eina de suport en l'ensenyament de l'anglès a les escoles de Barcelona, un projecte especialment orientat a centres ubicats en entorns menys afavorits, amb l'objectiu de minimitzar l'impacte d'algunes de les causes d'aquesta desigualtat.

El projecte "Educació en l'era digital: Aprenentatge híbrid de l'anglès en escoles de Barcelona" té com a objectiu la reflexió, avaluació i pràctica de l'ensenyament d'idiomes mitjançant tecnologies per a mòbils, amb un enfocament especial en les comunitats més vulnerables, i incentivar una millor introducció de la tecnologia de l'educació a l'aula d'anglès, incloent la seva integració fluïda en el cas de períodes de docència mixtes o totalment remota. Per a aquest propòsit, es proporcionarà experiència al professorat en pràctiques híbrides mitjançant el co-disseny d'experiències d'aprenentatge a primària i secundària.

S'introduirà l'aplicació duolingo com a eina de suport al professorat en el disseny d'aprenentatge híbrid utilitzant eines per a mòbils. Duolingo és una aplicació d'idiomes gratuïta i multiplataforma que guia els estudiants través d'una seqüència de tasques gamificadas i dissenyada aplicant els principis de l'aprenentatge distribuït. Duolingo for Schools és l'eina específica adreçada als docents perquè la puguin integrar en les seves classes.

Projecte de referència

"Education in the digital age: Blended English Learning in Barcelona Schools: introducing duolingo in vulnerable primary and secondary settings", finançat amb una subvenció de l'oficina d'Exchange Alumni del Departament d'Estat, gestionada amb el suport del Consolat General de EUA a Barcelona.

Investigador Principal: Aurelio Ruiz García (DTIC-UPF)

Durada: 1 de Setembre 2020 a 30 de Juny 2021