Matrícula de la tutela acadèmica

Descripció

Cada curs acadèmic has de formalitzar la matrícula de la tutela acadèmica

Termini

Del 3 al 6 d'octubre

Procediment

La secretaria del programa de doctorat t'informarà del procediment a seguir.

Cal tenir en compte

En cas que no formalitzis la matrícula en els terminis i en la forma establerta per la Universitat, causaràs baixa definitiva del programa

En el curs acadèmic en que realitzis el dipòsit de la tesi doctoral, també hauràs de formalitzar la matrícula.  

Renúncia a la matrícula per part del doctorand

Descripció

Pots renunciar a la matrícula

Termini

Dos mesos a comptar des de la data de la matrícula

Procediment

Fer una sol·licitud a través de la Plataforma d'Administració Electrònica (PAE)

Cal tenir en compte

La renúncia a la matrícula per part de l'estudiant no comporta la devolució de l'import.

Per acceptar la renúncia cal haver abonat l'import sencer de la matrícula.