Descripció

Un cop finalitada l'elaboració de la tesi doctoral ha d'efectuar el dipòsit de la tesi doctoral. És el pas previ a la defensa de la tesi doctoral.

Termini

Has de dipositar la tesi doctoral abans que finalitzi el tercer curs acadèmic des que et vas matricular

Si se't va autoritzar la dedicació a temps parcial, llavors has de dipositar-la abans que finalitzis el cinquè curs acadèmic.

Veure l'apartat "Durada dels estudis de doctorat"

Lloc del dipòsit

La secretaria del programa de doctorat t'informarà del lloc on fer el dipòsit de la tesi i el lliurament de tota la documentació

Documentació

La secretaria del programa de doctorat t'informarà de la documentació que cal lliurar per fer el dipòsit. Consulta la nova guia per elaborar la tesi i publicar-la a la TDX.

Els impresos que necessitaràs te'ls pots descarregar aquí:

  • Declaració d'autoria de la tesi doctoral, català, anglès
  • Imprès del "Dipòsit de la Tesi doctoral", només emplenar la part de l'estudiant (PDF, word
  • Proposta de Tribunal de la Tesi doctoral (PDFWord)

La Comissió Acadèmica de cada Programa de Doctorat fixa el número d'exemplars de la tesi doctoral en paper que cal presentar.

Autorització del dipòsit

Correspon a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'autorització del dipòsit. En cas de no autorització, la Comissió haurà comunicar les raons al doctorand i al director de tesi

Quants dies ha d'estar dipositada a biblioteca? 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de dipòsit.

Cal tenir en compte

La secretaria del programa de doctorat trametrà l'exemplar de la teva tesi a la biblioteca i quedarà dipositada durant 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de dipòsit per tal que els doctors de la Universitat puguin examinar-la i adreçar, si escau, un escrit a la comissió acadèmica amb les consideracions que creguin oportunes.

Autorització de la defensa de la tesi

Correspon a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'autorització de la defensa de la tesi doctoral.

Termini per autoritzar la defensa

Un cop transcorregut els 7 dies hàbils de dipòsit de la tesi i dins del termini de dos mesos.