Descripció

Pots sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que la teva tesi doctoral sigui codirigida per més d'un director, sempre i quan hi hagi raons de caire acadèmic que així ho aconsellin, com pot ser el cas d'interdisciplinarietat temàtica.

Procediment

L'estudiant ho sol·licita a través de la seu electrònica.

Documentació

  • Informe del director de la tesi en el qual accepta la incorporació d'un nou director
  • Acceptació del nou director de la tesi doctoral

Cal tenir en compte

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat haurà d'autoritzar la codirecció d'una tesi doctoral. Aquesta autorització podrà ser revocada amb posterioritat, si a judici de la Comissió Acadèmica la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.