Descripció

Pots sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat un canvi de director

Procediment

Emplenar l'imprès "Canvi de director de la  Tesi Doctoral" i entregar-lo a la secretaria del programa de doctorat

Documentació

  • Imprès "Canvi de director de la  Tesi Doctoral"
  • Renúncia del director de la Tesi Doctoral
  • Acceptació del nou director de la tesi doctoral