Fair Play està buscant revisors a l'àrea de l'Esport vinculat a la Filosofia, Ètica i Dret per avaluar els manuscrits que rebem.
 
Forma part del nostre compromís l'excel·lència intel·lectual la qual cosa implica un procés de revisió rigorós. Els comentaris, guies i suggeriments que els revisors aporten als manuscrits és inestimable per als nostres autors i per a la millora de la qualitat de Fair Play. És una part essencial del nostre procés de publicació.
 
Si estigués interessat a revisar manuscrits, enviï'ns un mail  que inclogui la informació següent:
 
  • Una descripció breu del seu CV professional.
  • Una llista de les seves àrees d'interès o en la qual sigui expert.
  • Una indicació de si revisaria manuscrits escrits en castellà, anglès o un altre idioma.
 
 
Equip editorial de Fair Play