Dades corresponents al curs 2015-2016
si no s’indica el contrari

Estructura i finançament

 • 3 campus
 • 8 facultats i escoles universitàries
 • 8 departaments
 • 143.337 m2 de superfície construïda
 • 124 M€ de pressupost (2015)

Oferta

 • 9 programes de doctorat
 • 28 màsters universitaris
 • 14 cursos MOOC
 • 21 graus

Recerca i transferència

 • 34 M€ d'ingressos per recerca (2014)
 • 188 tesis doctorals llegides (2015)
 • 82 grups de recerca consolidats (2015)
 • 16 sol·licituds de patents (2010-2014)
 • 2.776 publicacions científiques (2014)
 • 17 ajuts vigents de l'ERC (2015)
 • 41 contractes de llicències

Internacionalització

 • 44 % estudiants de màster i doctorat són internacionals
 • 28 % dels titulats de grau amb mobilitat internacional
 • 27 % de professors internacionals

Personal (1 de gener del 2015)

 • 549 docents i investigadors equivalents a temps complet1
 • 317 professors permanents
 • 41 investigadors ICREA2
 • 667 membres del personal d'administració i serveis

Estudiants

 • 12.369 total
 • 2.613 titulats (entre graus, màsters i doctorats) (2014-2015)
 • 9.945 de grau
 • 1.128 de màsters universitaris
 • 1.296 de doctorat

Centres adscrits

 • 16 graus
 • 4.090 estudiants de grau
 • 24 màsters
 • 1.363 estudiants de màsters
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura i finançament

 • 3 campus
 • 8 facultats i escoles universitàries
 • 8 departaments
 • 143.337 m2 de superfície construïda
 • 124 M€ de pressupost (2015)

Oferta

 • 9 programes de doctorat
 • 28 màsters universitaris
 • 14 cursos MOOC
 • 21 graus

Recerca i transferència

 • 34 M€ d'ingressos per recerca (2014)
 • 188 tesis doctorals llegides (2015)
 • 82 grups de recerca consolidats (2015)
 • 16 sol·licituds de patents (2010-2014)
 • 2.776 publicacions científiques (2014)
 • 17 ajuts vigents de l'ERC (2015)
 • 41 contractes de llicències

Internacionalització

 • 44 % estudiants de màster i doctorat són internacionals
 • 28 % dels titulats de grau amb mobilitat internacional
 • 27 % de professors internacionals

Estudiants

 • 12.369 total
 • 2.613 titulats (entre graus, màsters i doctorats) (2014-2015)
 • 9.945 de grau
 • 1.128 de màsters universitaris
 • 1.296 de doctorat

Centres adscrits

 • 16 graus
 • 4.090 estudiants de grau
 • 24 màsters
 • 1.363 estudiants de màsters

Personal (1 de gener del 2015)

 • 549 docents i investigadors equivalents a temps complet1
 • 317 professors permanents
 • 41 investigadors ICREA2
 • 667 membres del personal d'administració i serveis

1 D’un total de 1.040 docents i investigadors. L’ETC és un indicador que fa un còmput del nombre de professors tenint en compte les hores efectives de docència impartida (amb relació a l’encàrrec docent d’un professor a temps complet).

2 Fundació finançada pel govern català en resposta a la necessitat de noves fórmules de contractació del personal científic i acadèmic més extraordinari i amb més talent a les universitats i centres de recerca de Catalunya.