Descripció del procés d'avaluació

L'avaluació del 2n i 3r any de progrés de la tesi es realitza a partir del seguiment del pla de recerca i a partir de la realització de les activitats formatives. L'avaluació, la realitza la Comissió Acadèmica del programa en acabar cada curs acadèmic.

La valoració anual pot ser positiva, positiva condicionada o negativa. En cas d'avaluació condicionada, el doctorand té un termini de 3 mesos per completar els defectes detectats. En cas d'avaluació negativa el doctorand té 6 mesos per tornar a ser avaluat. En cas d'una segona avaluació negativa el doctorand causa baixa del programa de doctorat.

 

Llista d'activitats formatives

Les activitats formatives són obligatòries al llarg del progrés d'elaboració de la tesi doctoral. El doctorand és responsable de realitzar-les i d'introduir-les a l'aplicatiu de seguiment del doctorat. La llista d'activitats formatives computables s'actualitza periòdicament. Les activitats formatives són validades pel director de la tesi.

 

Actualització i seguiment del pla de recerca

L'actualització i el seguiment del pla de recerca inclou: