CLIKS és un programa de formació adreçat als estudiants de doctorat de la UPF amb l’objectiu d’impulsar la recerca i el desenvolupament professional.

Aquest conjunt d'activitats formatives, de caràcter transversal i dirigides als estudiants de qualsevol programa de doctorat, es fan en paral·lel a l'elaboració de la tesi doctoral, alhora que pretenen motivar i inspirar els estudiants en la seva tasca docent.

CLIKS té com a compromís el disseny i l’actualització d'un pla de formació que permeti un punt de trobada per als doctorands de totes les àrees científiques de la UPF, obrint-los la porta a futures interaccions interdisciplinàries i impulsant dinàmiques de networking.

CLIKS pretén facilitar l'adquisició de competències, a través dels seus cursos, en els àmbits següents:

  • Desenvolupament de la carrera professional.
  • Comunicació científica, oral i escrita, des de la publicació i la difusió en mitjans especialitzats fins a la divulgació al públic en general.
  • Competències digitals.
  • Transferència del coneixement, des del punt de vista científic, docent i social.

CLIKS és un programa finançat amb pressupostos públics. Donat que les inscripcions als cursos són gratuïtes i les places limitades, s'aplicarà una estricta política de cancel·lació i de renúncia a una plaça per optimitzar els recursos invertits