PRASLICKOVA, AURELIA

Docent Temporal de Dret Internacional Públic
Departament de Dret
Dret Int. Públic i Rel. Inter.

[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona