GARCIA JUANATEY, ANA

Professora Associada de Dret Internacional Públic

[email protected]


 Currículum

LÍNIES DE RECERCA

Dret internacional públic

Regulació

Dret internacional del desenvolupament sostenible

Drets humans

Dret a l'alimentació

Transparència i rendició de comptes