L'Àmbit del Multilingüisme treballa conjuntament amb diferents unitats de la UPF implicades en la gestió de les llengües i el multillingüisme, i també col·labora amb entitats, associacions i grups de recerca externs per fomentar l'intercanvi de bones pràctiques en política lingüística en l’àmbit universitari.

  • Càtedra Pompeu Fabra: La Càtedra Pompeu Fabra promou accions en favor de l’ús i la qualitat de la llengua catalana a la Universitat, i participa en empreses col·lectives que es materialitzen a través dels departaments universitaris de català d'altres universitats i altres institucions i que tenen la llengua i la cultura catalanes com objectiu.
     
  • Gabinet Lingüístic: El Gabinet Lingüístic assessora la insitució en qüestions de llengües i terminologia; elabora recursos de suport lingüístic i manuals d'estil; revisa documents en llengua catalana relacionats amb la gestió i la difusió institucional; gestiona la traducció i la correcció de documents escrits en altres llengües i gestiona i impulsa el Programa de Voluntariat Lingüístic de la Universitat. 
     
  • Idiomes UPF: Idiomes UPF va ser creat amb l’objectiu principal de proporcionar als membres de la comunitat universitària de la UPF la possibilitat d’adquirir la competència lingüística imprescindible per a un bon rendiment professional en l’àmbit nacional, europeu i internacional. 
     
  • Xarxa Vives d'Universitats: La Xarxa Vives d'Universitats és una associació d'universitats de territoris de parla catalana que ofereix serveis relacionats amb la llengüa catalana en els àmbits de formació, política lingüística, beques de mobilitat, lliga de debat, cursos d'estiu, serveis lingüístics, etc.