Rosa Maria Barragan

Barragan, Rosa Maria
Emprenedoria

Núria Brunet

Brunet, Núria
Transferència de coneixement - coordinació de programes

Brisa Burriel

Burriel, Brisa
Coordinació de l'àmbit de contractes i propietat intel·lectual i industrial

Marta Deulofeu

Deulofeu, Marta
Contractes

Mónica Díaz

Díaz, Mónica
Contractes de transferència i protecció

Cinta Diez

Diez, Cinta
Transferència de coneixement - biomedicina

Albert Domingo

Domingo, Albert
Coordinació de l'àmbit d'emprenedoria

Ana Sagardoy

Sagardoy, Ana
Cap de la unitat

Marc Santandreu

Santandreu, Marc
Transferència de coneixement - tecnologies de la informació i la comunicació