Vés enrere Els antiinflamatoris podrien millorar les alteracions cognitives que es produeixen al deixar de fumar

Els antiinflamatoris podrien millorar les alteracions cognitives que es produeixen al deixar de fumar

Investigadors del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF han estudiat les alteracions en aprenentatge i memòria de l'abstinència al tabac. El treball obre les portes a desenvolupar noves estratègies per tractar la dependència a la nicotina. 

14.11.2018

 

Un equip de científics del Laboratori de Neurofarmacologia-NeuroPhar de la Universitat Pompeu Fabra ha mostrat en un estudi en rosegadors que el tractament amb antiinflamatoris reverteix les alteracions cognitives causades per l'abstinència a la nicotina. El treball, liderat pels investigadors Fernando Berrendero, ara a la Universitat Francisco de Vitoria, i Rafael Maldonado, ha estat publicat a la revista Brain, Behavior and Immunity

L'abstinència primerenca a la nicotina provoca nombrosos efectes no desitjats, que inclouen símptomes físics, afectius i cognitius, entre els quals es troben els dèficits en l'atenció i alteracions en la memòria. Diversos estudis suggereixen que aquestes alteracions cognitives participen en la recaiguda al consum de tabac que es produeix en els primers dies després de l'intent de deixar de fumar. De fet, la vareniclina, un fàrmac comercialitzat per tractar el tabaquisme, actua millorant l'estat d'ànim i la funció cognitiva durant el principi del període d'abstinència.

Poder abordar amb fàrmacs antiinflamatoris un dels aspectes menys coneguts de l'abstinència a la nicotina, les alteracions en aprenentatge i memòria, pot obrir una estratègia terapèutica altament innovadora. 

“En aquest estudi, en el qual hem utilitzat models en rosegadors, hem demostrat que els dèficits cognitius s'associen a un procés inflamatori en àrees cerebrals clau en la regulació de la memòria com l'hipocamp i l'escorça cerebral”, comenta Fernando Berrendero. Concretament, van observar una activació de la microglia i un increment en l'expressió de citoquines en aquestes àrees cerebrals.

Els resultats formen part de la tesi doctoral de Rocio Saravia, primera autora de l'article, que detalla “el tractament amb un cannabinoide no psicoactiu amb propietats antiinflamatòries, el cannabidiol, així com amb un antiinflamatori no esteroideu (AINE), la indometacina, va revertir les alteracions cognitives de l'abstinència a la nicotina, així com els marcadors inflamatoris associats a la mateixa”. Per tant, aquests resultats subratllen la utilitat dels agents antiinflamatoris per millorar el rendiment cognitiu durant l'abstinència primerenca de la nicotina. 

“La possibilitat de poder abordar amb fàrmacs antiinflamatoris un dels aspectes menys coneguts de l'abstinència a la nicotina, les alteracions en aprenentatge i memòria —que exerceixen un paper clau en la recaiguda al consum— pot obrir una estratègia terapèutica altament innovadora per tractar la dependència a la nicotina”, conclou Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la UPF.

Al treball també han participat els investigadors Marc Ten-Blanco i María Teresa Grande de la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid.

Article de referència

Saravia R, Ten-Blanco M, Grande MT, Maldonado R, Berrendero F. Anti-inflammatory agents for smoking cessation? Focus on cognitive déficits associated with nicotine withdrawal in male mice. Brain, Behavior, and Immunity, November 2018. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2018.11.003

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact