Els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels títols oficials són processos d'avaluació de la qualitat que se succeeixen al llarg de la vida de les titulacions i que tenen per objectiu la seva millora contínua.

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) se situa com l'instrument fonamental de tots els processos associats a l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Humanitats. A continuació es pot consultar la documentació de les diferents titulacions en relació als processos esmentats: