Vés enrere

Ciència, cultura i nació a Espanya, del desastre de 1898 a la fi de la dictadura franquista. MINECO HAR2016-75559-P

Ciència, cultura i nació a Espanya, del desastre de 1898 a la fi de la dictadura franquista. MINECO HAR2016-75559-P (30/12/2016-29/12/2019)

Ciència, cultura i nació a Espanya, del desastre de 1898 a la fi de la dictadura franquista. MINECO HAR2016-75559-P (30/12/2016-29/12/2019)

El projecte estudiarà el desenvolupament de les relacions entre les concepcions de l'Estat i la nació, les polítiques científiques i culturals, i el progrés de les ciències a Espanya entre el 1898 i 1975, considerant els vincles establerts de legitimació mútua.

Avui s'accepta que l'avenç científic i cultural ha exercit un paper fonamental en el progrés dels Estats contemporanis, així com en l'afiançament en la societat de les concepcions de nació defensades des d'aquells mateixos estats. Tot i això, encara manquem d'estudis sistemàtics per al cas espanyol. Aquest projecte es proposa superar aquest buit per tal de clarificar a Espanya els nexes entre l'Estat, les polítiques científiques i culturals, el progrés de les ciències i el consens al voltant de les idees de nació. Per una altra part, l'interès del projecte va més enllà de l'estrictament acadèmic. Els seus resultats han de contribuir a la identificació del paper de la cultura i el desenvolupament científic en la constitució de l'Estat espanyol, així com a la seva consideració d'elements bàsics per al desenvolupament social. En el seu concepte de ciència i cultura, el projecte integra, tant les denominades ciències naturals i experimentals, com a les ciències socials i humanes, donat que totes elles comparteixen el determinant de la generació del coneixement i la seva difusió. Es presenten diversos nivells d'anàlisi:

  1. Ciència i cultura com recursos simbòlics i argumentatius de la nació.
  2. Naixement dels paisatges científics nacionals des de la relació Estat-nació. Ciència-cultura.
  3. Generació d'una interpretació científica de la nació.
  4. Dialèctica de la comprensió nacional i internacional de la ciència i la cultura.

S'establiran paràmetres comparatius amb altres països europeus que han mantingut cultures polítiques en principi similars a l'espanyola -Itàlia i Portugal-, o bé un notable influx econòmic, científic i cultural sobre Espanya -Alemanya-. Es tindrà també en compte el paper de la diplomàcia científica i cultural, impulsora de la identificació entre ciència i cultura, i imatges nacionals.

En el projecte es planteja fins a quin punt es va veure influït pels conceptes de nació generats en l'època el desenvolupament de les ciències i la cultura a l'Espanya de l'etapa analitzada; i com la representació de la nació i el seu simbolisme van determinar el comportament de científics i les seves disciplines. Les investigacions més innovadores proposen substituir la consideració asimètrica, segons la qual seria l'Estat-nació qui interferiria a la pràctica científica (però no a la inversa), per una aproximació simètrica, tant analítica com heurística, a la interrelació entre Estat i ciència. Seguint aquesta línia, s'analitzen les relacions entre ciències i Estat considerant-los grups de recursos en mútua interacció: les entitats que suporten la ciència i la cultura no s'entenen separats de les polítiques científiques, sinó com a part integral de la política, a la qual proveeixen recursos per a la seva legitimització, alhora que nodreixen les agendes pròpies de les disciplines científiques.

Paraules clau: Relació Construcció de l'Estat/Construcció de la Nació/Polítiques Científiques i Culturals, Història d'Espanya 1898-1975

 

Investigadors principals

JANUÉ MIRET, MARIA CONCEPCIÓ
PRESAS PUIG, ALBERT

Investigadors

COZZOLI, DANIELE
PACHECO CASTELAO, JOSÉ MIGUEL (Universitat de las Palmas de Gran Canària)
CAMPRUBÍ BUENO, LINO (Max Planck Institute for the History of Science)
RUIZ CASTELLO, PEDRO (Universitat de València)
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)