Vés enrere

HoNESt (Història d'Energia Nuclear i Societat). EC - H2020

HoNESt (Història d'Energia Nuclear i Societat). EC - H2020

HoNESt (Història d'Energia Nuclear i Societat). EC - H2020

HoNESt (Història d'Energia Nuclear i Societat) té l'objectiu d'estudiar l'energia nuclear i la seva relació amb la societat europea. Rep el finançament del programa de recerca HORIZON 2020 de la Unió Europea per part d'EURATOM amb un pressupost de 3.052.269 euros. Coordinat per Albert Presas i Puig (UPF - Huma), HoNESt és un consorci de vint-i-quatre institucions que investiguen amb la meta comuna de millorar el coneixement de la dinàmica establerta entre l'energia nuclear i la societat. La interacció de la societat civil amb millores nuclears canvia amb el temps i varia depenent de si la interacció és local, nacional o transnacional. HoNESt vol tractar la complexitat dels reptes polítics, tecnològics i econòmics, i alhora entendre la situació de la seguretat, la percepció de risc, comunicació i els mitjans, participació del públic, moviments socials, i d'altres. Com a matèria d'estudi, l'energia nuclear es pot tractar des de diferents angles i fins avui la seva interacció s'ha estudiat de manera inconnexa. Desenvolupament nuclear i societat dels últims seixanta anys. Els resultats d'aquesta anàlisi ajudaran al debat actual de futures fonts d'energia i a la transició a la producció de fonts d'energia assequibles, segures i netes. HoNESt proporcionarà un enfocament interdisciplinari i integrat pioner que conceptualment s'alimentarà de Large Technology Systems (LTS) i del sistema Integrated Socio-technical (IST) i establirà una col·laboració estreta i innovadora amb historiadors experts i científics socials en aquest camp del coneixement. En el projecte participen els principals agents clau: la indústria, els responsables polítics i la societat civil, en un diàleg estructurat que emmarca els resultats en un debat públic sobre l'energia nuclear. El projecte recopilarà dades històriques de més de vint països per a l'anàlisi dels historiadors i científics socials utilitzant tècniques d'anàlisis retrospectives des del passat fins al dia d'avui amb l'objectiu de millorar la comprensió dels mecanismes subjacents a la presa de decisions i la participació ciutadana associada a l'energia nuclear.

Web del projecte: http://www.honest2020.eu/

 

Data inici: 01/09/2015

Data fi: 31/08/2018

Investigadors principals

PRESAS PUIG, ALBERT

Investigadors

DÍAZ MAURIN, FRANÇOIS CARLOS LEON
GUIRAO PIÑEYRO, FERNANDO
HLUKHAVA USAGE KAPERSKI, TATIANA
GASPAR, JULIA
GERLINI, MATEO
LEHTONEN, MARKKY JUHANI

La Comissió de la Comunitat Europea