Vés enrere

La invenció de la ciutat: memòria, visualitat transferència cultural a la Barcelona contemporània. MINECO - HAR2013-42987-P

La invenció de la ciutat: memòria, visualitat transferència cultural a la Barcelona contemporània. MINECO - HAR2013-42987-P

La invenció de la ciutat: memòria, visualitat transferència cultural a la Barcelona contemporània. MINECO - HAR2013-42987-P

A l'actual món globalitzat, ens hauríem de preguntar quina és la necessitat d'una imatge icònica de la ciutat, o un logo, o una marca, o una narrativa urbana particular?

En comptes de respondre aquesta qüestió amb arguments econòmics i de mercat obvis, el nostre projecte té la intenció d'analitzar les tensions subjacents, narratives complexes, i la pluralitat d'identitats que s'acostumen a amagar sota la imatge simplificada i satisfactòria produïda pels processos de marca. La nostra meta és anar més enllà del repte de fabricar una ciutat ideal amb el discurs de la veritat d'una ciutat real, o comparar la ciutat consumida pel turista i la ciutat de l'experiència dels residents permanents, i intentar entendre les narratives ocultes que són presents al paisatge urbà i als diferents artefactes urbans.

La imatge de la ciutat inventada s'ha creat per a objectius econòmics, comercials i polítics, però a sota hi ha un imaginari complex que pot estar-hi d'acord o no. Tot i això, fins i tot quan no hi està d'acord, també enriqueix i aporta sinceritat i realitat històrica. Aquest procés ens recorda que la ciutat consumida per turistes no és ni una ciutat de cartó ni un parc d'atraccions, o que un dels espais usats com a parc d'atraccions pot coincidir en temps i espai amb una realitat viva, amb memòries inscrites als carrers, monuments i edificis. La nostra meta és entendre com una metròpoli moderna com Barcelona ha estat capaç de convertir-se en referència mundial analitzant el procés de construcció o invenció de Barcelona des del segle XIX fins al present. Aquest procés inclou des de campanyes de màrqueting intenses o transformacions urbanes enlluernadores fins a processos menys obvis amagats a la tela cultural d'experiències diàries o a narratives culturals i socials.

L'objecte del nostre estudi és, per tant, el procés d'invenció de la Barcelona contemporània, utilitzant la ciutat com a estudi de cas. Tot i que el cas de Barcelona és prou únic, hi ha certes característiques que es podrien transferir fàcilment a ciutats que comparteixen condicions culturals i polítiques. Barcelona comparteix amb altres ciutats una història de dinàmica industrial i desenvolupament econòmic liderat per una burgesia molt activa que no ha pogut transformar la ciutat en un centre polític de decisió als seus països, també han tingut un passat intens de conflicte social i fins i tot de processos revolucionaris, entre diferents classes socials. Tots aquests esdeveniments històrics han deixat una memòria simbòlica vívida amb capes de diferents períodes històrics. En aquest sentit, es pot comparat Barcelona a ciutats com ara Milà, Rotterdam, Manchester, Chicago o Hong Kong, que tenen un passat similar. Tot i això, creiem que la història contemporània interessant de Barcelona podria ser una font d'inspiració per a altres processos urbans arreu del món. El nostre projecte, doncs, vol produir un coneixement útil que vagi més enllà d'aquest cas d'estudi.

Finalment, volem insistir en la dimensió crítica i analítica del nostre estudi, des d'un punt de vista interdisciplinari. Volem revisar i contextualitzar la història, els fets i narratives (texts i símbols) de la Barcelona contemporània. Ja que l'objectiu és massa ampli, ens centrarem en com les imatges passen a ser de llocs i objectes a narratives, polítiques i texts. O també, en un procés revers, com passem de conceptes, polítiques o texts cap a icones, o cap a formes d'organització o definició de la tela urbana.

 

Data inici: 01/01/2014

Data fi: 30/04/2017

 

 

Investigadors principals

LUNA GARCIA, ANTONI
VALVERDE ZARAGOZA, MARIA ISABEL

Investigadors

REYERO HERMOSILLA, CARLOS
CERAROLS RAMÍREZ, ROSA
GARCÍA FELGUERA, MARÍA DE LOS SANTOS
IBÁÑEZ FANÉS, JORGE
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)