Vés enrere

El pensament topològic al Japó. Un estudi de la concepció de la natura, l'espai i el lloc a la filosofia, la religió i l'estètica japoneses. MINECO-FFI2015-65662-P

El pensament topològic al Japó. Un estudi de la concepció de la natura, l'espai i el lloc a la filosofia, la religió i l'estètica japoneses. MINECO-FFI2015-65662-P (01/01/2016-30/06/2019)

El pensament topològic al Japó. Un estudi de la concepció de la natura, l'espai i el lloc a la filosofia, la religió i l'estètica japoneses. MINECO-FFI2015-65662-P (01/01/2016-30/06/2019)

quest projecte es proposa determinar i explicar els diversos usos a la filosofia japonesa de les paraules “espai”, “lloc” i “natura”, ja que cobreixen un àmbit conceptual ampli. Proposem examinar aquests usos en els seus respectius contextos, amb la finalitat de reconstruir una genealogia del pensament “topològic” al Japó. La feina d'aclariment conceptual serà el punt de partida per indagar després a les implicacions derivades del manejament d'aquests conceptes des de diferents perspectives i disciplines. D'aquesta manera, serà possible establir el vincle entre elaboracions filosòfiques modernes com la “lògica del lloc” de Nishida Kitarō o la concepció de l'espai de Watsuji Tetsurō i el pensament premodern japonès, de matriu budista, xintoista i confuciana, així com les seves expressions religioses, artístiques, culturals. Por una altra banda, a més de ser rellevant per a la comprensió de la història intel·lectual japonesa, aquesta investigació es proposa posar en relació les concepcions de l'espai, el lloc i la natura analitzades amb estudis recents elaborats des de la perspectiva de l'espai des de diferents disciplines en els últims anys. D'aquesta manera, pretenem oferir recursos conceptuals procedents de les tradicions filosòfiques japoneses als estudiosos occidentals amb el propòsit de repensar qüestions d'importància per al nostre món actual (per exemple, l'espai que intervé a les relacions interpersonals o les relacions que establim amb el nostre entorn) i obrir amb això noves línies d'investigació.

 

 

 

Investigadors principals

BOUSO GARCIA, RAQUEL

Investigadors

FALERO FOLGOSO, ALFONSO (Universidad de Salamanca)
BARBOSA, CARLOS
FERNANDES, AMANDA
GHILARDI, MARCELLO (Università di Padova)
HEISING, JAMES WALLACE (Nazan Institute for Religion and Culture)
JOHNSON, DAVID W. (Boston College)
MARTÍ OROVAL, BERNAT (Universidad de Sophia)
MALDONADO RODRIGUERA, REBECA (Universidad Nacional de México)
TAKAGI, KAYOKO (Universidad Autónoma de Madrid)
Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)