BENACH DE ROVIRA, JOAN

Director GREDS-EMCONET
Departament de Ciències Polítiques i Socials
GREDS-EMCONET

+34 93 542 2847
joan.benach@upf.edu
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Short Biosketch

Joan Benach és Director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut -Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET, UPF) , Co-Director del Johns Hopkins University – UPF Public Policy center, i Catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat pompeu Fabra, Barcelona. La seva formació inclou una Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, un Màster en Salut Pública i una especialitat en Medicina Preventiva i Salut Pública a la Universitat Autònoma de Barcelona, i un Doctorat en Salut Pública per la Johns Hopkins University, a més de formació variada en disciplines vinculades a les ciències socials com ara Història o Metodologia de les Ciències Socials.

Les seves principals contribucions científiques inclouen un gran nombre de publicacions amb anàlisis originals en el camp dels Determinants Socials de les Desigualtats en Salut, incloent-hi les condicions d’ocupació i el treball precari, l’estudi de les interseccions entre salut i classe social, geografia, migracions i gènere, i el desenvolupament de mètodes d’anàlisi de les Polítiques de Salut. Joan Benach ha liderat projectes de recerca a Espanya, Europa, Amèrica Llatina i també projectes internacionals, com ara La Comissió de Determinants Socials de la Salut de l’OMS o el projecte europeu SOPHIE.

La seva recerca ha estat finançada per una gran varietat d’organismes tant públics com privats, fruit de convocatòries tant competitives com no competitives. Ha impartit nombrosos cursos i seminaris tant nacionals com internacionals intentant desafiar els estudiants i els investigadors a pensar críticament a l'hora d'abordar temes de recerca emergents, cercant noves idees i mètodes en la recerca de solucions innovadores en salut pública. A més, ha desenvolupat àmpliament activitats de transferència de coneixement que inclouen col·laboracions freqüents amb grups i institucions de la societat civil, incloent-hi la publicació de llibres, informes i fulletons per al públic general, així com nombroses aparicions en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

 

Interessos de Recerca

Salut Pública, Determinants Socials, Desigualtats en Salut, Condicions d’ocupació, Desigualtats socials i geogràfiques en Salut, Complexitat.

 

Vinculació amb altres Institucions de Recerca

 • Investigador associat. Interface Demography Research Group,Vrije Universiteit Brussel (Bèlgica).
 • Investigador associat.Karolinska Institutet (Suècia).
 • Investigador Associat. University of Toronto (Canada). 
 • Investigador Associat. Johns Hopkins University (Baltimore, US). 
 • Professor Visitant. University of Antioquia, Medellín (Colombia).
 • Investigador Associat. National School of Health (Madrid, Spain).
 • Investigador. Centre for AIDS Prevention (Barcelona, Spain).

 

Selecció de Publicacions

 •  Benach, J., Padilla-Pozo, Á., Martínez-Herrera, E., Molina-Betancur, J. C., Gutiérrez, M., Pericàs, J. M., Gutiérrez-Zamora Navarro, M., & Zografos, C. (2022). What do we know about the impact of economic recessions on mortality inequalities? A critical review. Social Science & Medicine, 296(114733), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114733
 • Méndez FM, Padrosa E, Utzet M, Benach J, Julià M. Precarious employment, psychosocial risk factors and mental health: A cross-sectional mediation analysis. Safety Science 2021 2021;143 105439)
 • Llop-Gironés A, Vračar A, Llop-Gironés G, Benach J, Angeli-Silva L, Jaimez L, Thapa P, Bhatta R, Mahindrakar S, Bontempo Scavo S, Nar Devi S, Barria S, Marcos Alonso S. Julià M, Employment and working conditions of nurses: Where and how health inequalities have increased during the COVID-19 pandemic? Hum Resour Health 19, 112 (2021). https://doi.org/10.1186/s12960-021-00651-7 
 • Llop-Gironés A, Santillan-Garcia A, Cash-Gibson L, Benach J, Zabalegui A. COVID-19 and the Global need for Knowledge on Nurses’ Health. Int Nursing Review. 2021 Oct 6. doi: 10.1111/inr.12722.
 • Talens M, Tumas N, Lazarus JV, Benach J, Pericàs JM. What do we know about inequalities in NAFLD distribution and outcomes? A scoping review. Journal of Clinical Medicine (Clin. Med. 2021, 10, 5019. https://doi.org/10.3390/jcm10215019.
 • Julià M, Belvis F, Vives A, Tarafa G, Benach J. Informal employees in the European Union. Working conditions, employment precariousness, and health. Journal of Public Health. 2019. 41(2):e141-e151.
 • Llop-Gironés A, Cash-Gibson L, Chicumbe S, Alvarez F, Zahinos I, Mazive E, Benach J. Health equity monitoring is essential in public health: lessons from Mozambique. Globalization Health. 2019 Dec 18;15(1):67. doi: 10.1186/s12992-019-0508-4. 
 • Jonsson J, Vives A, Benach J, Kjellberg K, Selander J, Johansson G, Bodin T. Measuring precarious employment in Sweden: translation, adaptation and psychometric properties of the Employment Precariousness Scale (EPRES). BMJ Open. 2019 Sep 24;9(9):e029577. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029577
 • Delgado I, Cabieses B, Apablaza M, Castillo C, Aguilera X, Matute I, Najera M, Pericàs JM, Benach J. Evaluation of the effectiveness and equity of the maternity protection reform in Chile from 2000 to 2015. PLoS One. 2019 Sep 11;14(9):e0221150. doi: 10.1371/journal.pone.0221150. eCollection 2019.

 • Peralta A, Benach J, Borrell C, Espinel-Flores V, Cash-Gibson L, Queiroz B, Marí-Dell'Olmo M. Evaluation of the mortality registry in Ecuador (2001-2013) - social and geographical inequalities in completeness and quality. Popul Health Metr. 2019 Mar 28;17(1):3. doi: 10.1186/s12963-019-0183-y

 • Fondevila-McDonald Y, Molinero-Ruiz E, Vergara-Duarte M, Guillén M, Ollé-Espluga L, Menéndez M, Benach J. Is there an estimation bias in occupational health and safety surveys? The mode of administration and informants as a source of error. Sociological Methods and Research. 2019 Feb; 48(1): 185-201. DOI: 10.1177/0049124116672681.

Docència

 

 • Prevenció de Riscos Laborals, Grau en Relacions Laborals, Universitat Pompeu Fabra.
 • Polítiques de Salut, Màster en Salut Pública, Universitat Pompeu Fabra.
 • Salut i Desigualtat, Màster en Sociologia i Demografia, Universidad Pompeu Fabra.
 • Salut i Societat, Màster en Salut Pública, Universitat Pompeu Fabra.
 • Understanding Global Health Inequalities,Màster en Salut Pública, Universitat Pompeu Fabra.

 • Seminari d'Investigació. Màster en Sociologia i Demografia, Universitat Pompeu Fabra.

 • Transdisciplinary Systems Approach to Addressing Social Determinants of Health Inequalities. Fall Institute (Universitat Pompeu Fabra – Johns Hopkins University)
 • Determinants Socials de la Salut. Universidad de Antioquía.