BENACH DE ROVIRA, JOAN

Director Greds-Emconet
Departament de Ciències Polítiques i Socials
GREDS-EMCONET

+34 93 542 2847
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Short Biosketch

Joan Benach és Director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut -Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET, UPF) , Co-Director del Johns Hopkins University – UPF Public Policy center, i Catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat pompeu Fabra, Barcelona. La seva formació inclou una Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, un Màster en Salut Pública i una especialitat en Medicina Preventiva i Salut Pública a la Universitat Autònoma de Barcelona, i un Doctorat en Salut Pública per la Johns Hopkins University, a més de formació variada en disciplines vinculades a les ciències socials com ara Història o Metodologia de les Ciències Socials.

Les seves principals contribucions científiques inclouen un gran nombre de publicacions amb anàlisis originals en el camp dels Determinants Socials de les Desigualtats en Salut, incloent-hi les condicions d’ocupació i el treball precari, l’estudi de les interseccions entre salut i classe social, geografia, migracions i gènere, i el desenvolupament de mètodes d’anàlisi de les Polítiques de Salut. Joan Benach ha liderat projectes de recerca a Espanya, Europa, Amèrica Llatina i també projectes internacionals, com ara La Comissió de Determinants Socials de la Salut de l’OMS o el projecte europeu SOPHIE.

La seva recerca ha estat finançada per una gran varietat d’organismes tant públics com privats, fruit de convocatòries tant competitives com no competitives. Ha impartit nombrosos cursos i seminaris tant nacionals com internacionals intentant desafiar els estudiants i els investigadors a pensar críticament a l'hora d'abordar temes de recerca emergents, cercant noves idees i mètodes en la recerca de solucions innovadores en salut pública. A més, ha desenvolupat àmpliament activitats de transferència de coneixement que inclouen col·laboracions freqüents amb grups i institucions de la societat civil, incloent-hi la publicació de llibres, informes i fulletons per al públic general, així com nombroses aparicions en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

 

Interessos de Recerca

Salut Pública, Determinants Socials, Desigualtats en Salut, Condicions d’ocupació, Desigualtats socials i geogràfiques en Salut, Complexitat.

 

Vinculació amb altres Institucions de Recerca

 • Professor associat. University of Alberta (Edmonton, Canada), 2011-
 • Investigador Associat. University of Toronto (Canada). 2008-
 • Investigador Associat. Johns Hopkins University (Baltimore, US), 2005-
 • Professor Visitant. University of Antioquia, Medellín (Colombia), 2016-
 • Investigador Associat. National School of Health (Madrid, Spain), 1993-96.
 • Investigador. Centre for AIDS Prevention (Barcelona, Spain), 1989-91

 

Selecció de Publicacions

 • Julià M, Vanroelen C, Bosmans K, Van Aerden K, Benach J (2017). Precarious Employment and Quality of Employment in Relation to Health and Well-being in Europe. Int J Health Serv. doi: 10.1177/0020731417707491
 • Benach, J., Vives, A., Tarafa, G., Delclos, C., & Muntaner, C. (2016). What should we know about precarious employment and health in 2025? framing the agenda for the next decade of research. International Journal of Epidemiology, 45(1), 232-238. doi:10.1093/ije/dyv342
 • Benach, J., Vives, A., Amable, M., Vanroelen, C., Tarafa, G., & Muntaner, C. (2014). Precarious employment: Understanding an emerging social determinant of health Annu Rev Public Health, 35:229-53 doi:10.1146/annurev-publhealth-032013-182500
 • Benach J, Muntaner C, with Solar O, Santana V, Quinlan M and EMCONET (2013) Employment, Work, and Health inequalities: a Global Perspective. Icaria, Barcelona. ISBN: 9788498885187
 • Benach J, Malmusi D, Yasui Y, Martínez JM. (2013) A new typology of policies to tackle health inequalities and scenarios of impact based on Rose's population approach. J Epidemiol Community Health;67(3):286-91.
 • Benach J, Puig-Barrachina V, Vives A, Tarafa G, Muntaner C (2012). The challenge of Monitoring employment-related health inequalities. J Epidemiol Community Health. 66(12):1085-7
 • Benach J, Muntaner C, Delclos C, Menéndez M, Ronquillo C. (2011)  Migration and "low-skilled" workers in destination countries. PLoS Med. 8(6):e1001043.
 • Benach J, Muntaner C, Chung H, Benavides FG. (2010). Immigration, employment relations, and health: Developing a research agenda. American Journal of Industrial Medicine, 53(4):338-43.
 • Muntaner C, Borrell C, Mari de’l Olmo M, Chung H, Benach J, Noh S. (2009). Capitalists, Managers, Professionals and Mortality: findings from the Barcelona social class and all cause mortality longitudinal study. Scandinavian Journal of Public Health; 37(8):826-838.
 • Benach J, Muntaner C. (2007) Precarious employment and health: Developing a research agenda. J Epidemiology Community Health 61 (4):276-277.

Docència

 

 • Prevenció de Riscos Laborals, Grau en Relacions Laborals, Universitat Pompeu Fabra.
 • Polítiques de Salut, Màster en Salut Pública, Universitat Pompeu Fabra.
 • Salut i Desigualtat, Màster en Sociologia i Demografia, Universidad Pompeu Fabra.
 • Salut i Societat, Màster en Salut Pública, Universitat Pompeu Fabra.
 • Seminari d'Investigació. Màster en Sociologia i Demografia, Universitat Pompeu Fabra.
 • Transdisciplinary Systems Approach to Addressing Social Determinants of Health Inequalities. Fall Institute (Universitat Pompeu Fabra – Johns Hopkins University)
 • Determinants Socials de la Salut. Universidad de Antioquía.